KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL YKSLY przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLY-Nr - kable z czarną izolacją i białym nadrukiem numeru żyły (opcja dostępna dla kabli z żyłami o przekroju ³ 0,50 mm2).

TECHNOKONTROL YKSLY-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLY - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL HKSLH - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLY - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL IB-YKSLY - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,35

0,5

0,75

1

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

350

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja żył w temp.20°C

Ω/km

55,4

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

100

100

120

120

130

130

 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-14

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0283 060

2 x 0,35

3,6

6,7

17

0283 061

3 x 0,35

3,8

10,1

22

0283 062

4 x 0,35

4,1

13,4

26

0283 063

5 x 0,35

4,5

16,8

33

0283 002

6 x 0,35

4,8

20,2

39

0283 064

7 x 0,35

4,8

23,5

41

0283 065

8 x 0,35

5,4

26,9

48

0283 066

10 x 0,35

6,3

33,6

59

0283 067

12 x 0,35

6,5

40,3

69

0283 068

14 x 0,35

6,9

47,0

78

0283 069

16 x 0,35

7,2

53,8

88

0283 070

19 x 0,35

7,6

63,8

100

0283 071

20 x 0,35

8,0

67,2

110

0283 072

21 x 0,35

8,0

70,6

110

0283 073

24 x 0,35

8,9

80,6

125

0283 074

25 x 0,35

9,1

84,0

134

0283 075

27 x 0,35

9,1

90,7

138

0283 076

30 x 0,35

9,8

100,8

161

0283 077

32 x 0,35

10,2

107,5

174

0283 078

33 x 0,35

10,2

110,9

176

0283 079

34 x 0,35

10,6

114,2

187

0283 080

37 x 0,35

10,6

124,3

192

0283 081

40 x 0,35

11,0

134,4

207

0283 082

42 x 0,35

11,3

141,1

221

0283 083

44 x 0,35

12,0

147,8

232

0283 084

48 x 0,35

12,2

161,3

249

0283 085

50 x 0,35

12,6

168,0

264

0283 086

52 x 0,35

12,6

174,7

268

0283 087

56 x 0,35

12,9

188,2

286

0283 088

61 x 0,35

13,3

205,0

307

0283 089

65 x 0,35

13,7

218,4

325

0283 090

75 x 0,35

15,0

252,0

379

0283 091

80 x 0,35

15,3

268,8

401

0283 092

100 x 0,35

16,9

336,0

496

0283 046

2 x 0,5

4,1

9,6

22

0283 052

3 x 0,5

4,3

14,4

28

0283 045

4 x 0,5

4,7

19,2

35

0283 093

5 x 0,5

5,4

24,0

47

0283 094

6 x 0,5

5,9

28,8

56

0283 041

7 x 0,5

5,9

33,6

59

0283 095

8 x 0,5

6,3

38,4

68

0283 096

10 x 0,5

7,4

48,0

81

0283 047

12 x 0,5

7,6

57,6

94

0283 097

14 x 0,5

8,0

67,2

107

0283 098

16 x 0,5

8,5

76,8

122

0283 099

19 x 0,5

9,0

91,2

139

0283 044

20 x 0,5

9,8

96,0

162

0283 100

21 x 0,5

9,8

100,8

164

0283 057

24 x 0,5

10,9

115,2

184

0283 101

27 x 0,5

11,1

129,6

203

0283 102

30 x 0,5

11,5

144,0

222

0283 103

33 x 0,5

12,2

158,4

250

0283 104

37 x 0,5

12,7

177,6

274

0283 105

44 x 0,5

14,4

211,2

330

0283 106

48 x 0,5

14,6

230,4

354

0283 107

52 x 0,5

15,0

249,6

380

0283 108

56 x 0,5

15,5

268,8

407

0283 109

61 x 0,5

16,0

292,8

438

0283 110

65 x 0,5

16,4

312,0

466

0283 111

75 x 0,5

17,7

360,0

529

0283 112

80 x 0,5

18,3

384,0

570

0283 113

100 x 0,5

20,2

480,0

707

0283 006

2 x 0,75

4,5

14,4

27

0283 051

3 x 0,75

4,7

21,6

36

0283 007

4 x 0,75

5,4

28,8

48

0283 056

5 x 0,75

5,9

36,0

60

0283 054

7 x 0,75

6,4

50,4

76

0283 008

10 x 0,75

8,1

72,0

105

0283 114

12 x 0,75

8,4

86,4

122

0283 009

14 x 0,75

8,8

100,8

140

0283 058

16 x 0,75

9,7

115,2

169

0283 010

19 x 0,75

10,3

136,8

194

0283 115

24 x 0,75

12,2

172,8

247

0283 116

27 x 0,75

12,4

194,4

272

0283 011

30 x 0,75

12,9

216,0

299

0283 117

33 x 0,75

13,4

237,6

327

0283 118

37 x 0,75

14,1

266,4

367

0283 119

44 x 0,75

15,8

316,8

432

0283 120

48 x 0,75

16,1

345,6

466

0283 121

52 x 0,75

16,6

374,4

501

0283 122

56 x 0,75

17,1

403,2

537

0283 123

61 x 0,75

17,6

439,2

578

0283 124

65 x 0,75

18,3

468,0

625

0283 125

75 x 0,75

19,8

540,0

711

0283 126

80 x 0,75

20,2

576,0

754

0283 127

100 x 0,75

22,5

720,0

949

0283 012

2 x 1,0

4,8

19,2

33

0283 013

3 x 1,0

5,3

28,8

47

0283 014

4 x 1,0

5,8

38,4

59

0283 015

5 x 1,0

6,4

48,0

74

0283 017

7 x 1,0

6,9

67,2

94

0283 019

10 x 1,0

8,8

96,0

132

0283 020

12 x 1,0

9,1

115,2

154

0283 021

14 x 1,0

10,0

134,4

186

0283 022

16 x 1,0

10,6

153,6

212

0283 128

19 x 1,0

11,2

182,4

244

0283 129

24 x 1,0

13,3

230,4

311

0283 130

27 x 1,0

13,6

259,2

344

0283 131

30 x 1,0

14,3

288,0

385

0283 132

33 x 1,0

14,8

316,8

421

0283 133

37 x 1,0

15,4

355,2

464

0283 134

44 x 1,0

17,3

422,4

547

0283 135

48 x 1,0

17,6

460,8

591

0283 136

52 x 1,0

18,3

499,2

645

0283 137

56 x 1,0

18,8

537,6

692

0283 138

61 x 1,0

19,4

585,6

745

0283 139

65 x 1,0

20,0

624,0

794

0283 140

75 x 1,0

21,6

720,0

905

0283 141

80 x 1,0

22,1

768,0

960

0283 142

100 x 1,0

24,6

960,0

1207

0283 024

2 x 1,5

5,8

28,8

48

0283 026

3 x 1,5

6,1

43,2

64

0283 027

4 x 1,5

6,7

57,6

82

0283 028

5 x 1,5

7,4

72,0

102

0283 030

7 x 1,5

8,0

100,8

132

0283 031

10 x 1,5

10,7

144,0

196

0283 032

12 x 1,5

11,1

172,8

228

0283 033

14 x 1,5

11,9

201,6

267

0283 143

16 x 1,5

12,5

230,4

304

0283 034

19 x 1,5

13,2

273,6

350

0283 035

24 x 1,5

15,7

345,6

446

0283 144

27 x 1,5

16,0

388,8

494

0283 036

30 x 1,5

16,6

432,0

543

0283 145

33 x 1,5

17,3

475,2

596

0283 146

37 x 1,5

18,2

532,8

667

0283 147

44 x 1,5

20,4

633,6

787

0283 148

48 x 1,5

20,8

691,2

851

0283 149

52 x 1,5

21,4

748,8

915

0283 150

56 x 1,5

22,0

806,4

984

0283 151

61 x 1,5

22,9

878,4

1073

0283 152

65 x 1,5

23,6

936,0

1143

0283 153

75 x 1,5

25,6

1080,0

1304

0283 154

80 x 1,5

26,1

1152,0

1384

0283 155

100 x 1,5

28,9

1440,0

1726

0283 042

2 x 2,5

6,6

48,0

68

0283 037

3 x 2,5

7,0

72,0

93

0283 039

4 x 2,5

7,7

96,0

119

0283 040

5 x 2,5

8,5

120,0

150

0283 156

7 x 2,5

9,7

168,0

205

0283 059

10 x 2,5

12,6

240,0

295

0283 157