KABEL SYMETRYCZNY DO SIECI PROFIBUS DP Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kabel BUS O2YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki przemysłowej z magistralą PROFIBUS DP.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów. Kable przeznaczone są do układania na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły miedziane jednodrutowe o średnicy 0,64 mm (22 AWG),

- izolacja żył wykonana z polietylenu spienionego z naskórkiem - kolory izolacji żył: czerwony; zielony,

- żyły izolowane skręcone w parę,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) w kolorze fioletowym.

WYKONANIA SPECJALNE

BUS O2YS(St)CYv 1x2x0,64/2,6 mm - kable w których powłoka jest wzmocniona (litera v w symbolu) i wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) charakteryzującego się dobrą odpornością na działanie olejów. Kable przeznaczone są do układania na stałe na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

BUS O2YS(St)CY2Y 1x2x0,64/2,6 mm - kable z dodatkową powłoką polietylenową (PE). Kable przeznaczone są do układania na stałe na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa

 

Pojemność skuteczna między żyłami przy 1 kHz, około

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Napięcie pracy

 

Tłumienność falowa przy częstotliwości 38,4 kHz, maks.

 

Tłumienność falowa [dB/100 m], maks. - przy częstotliwości [MHz]:

                1

                4

                10

                16

150 ± 15 Ω

 

30 nF/km

 

5 GΩ·km

 

100 V

 

4 dB/km

 

 

1,2

2,2

3,2

4,2

Impedancja sprzężeniowa ekranu przy częstotliwości 30 MHz, maks.

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

 

Maksymalna rezystancja ekranu w temp. 20°C

 

Próba napięciowa

 

Zakres temperatur pracy

 

Minimalny promień gięcia

 

Palność kabla

 

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

50 mΩ//m

 

110 Ω/km

 

9,7 Ω/km

 

700 V sk

 

od - 30 do + 70 °C

 

10 x średnica kabla

 

nierozprzestrzeniający płomienia

 

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

DIN 19245 T3, EN 50170

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE