KABLE EUROPEJSKIEJ MAGISTRALI INSTALACYJNEJ Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable EIB BUS i EIB BUS-H przeznaczone są do łączenia urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących pracujących w budynkach inteligentnych opartych na standardach Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB (European Installation Bus).

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Kabel EIB BUS-H używany jest tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru. W przypadku pożaru, kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne. Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA EIB BUS

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych, o średnicach 0,8 mm,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył: biały, żółty, czerwony, czarny,

- wiązka czwórkowa skręcona z żył izolowanych,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego uniepalnionego polwinitu oponowego (PVC) o podwyższonym indeksie tlenowym (>29), kolor zielony RAL 6018, inne kolory na życzenie.

BUDOWA EIB BUS-H 2x2x0,8 mm

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych, o średnicach 0,8 mm

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył: biały, żółty, czerwony, czarny,

- wiązka czwórkowa skręcona z żył izolowanych,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną,

- powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego, kolor zielony RAL 6018, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

EIB BUS 3x2x0,8 mm - kabel trzyparowy.

EIB-CY BUS - kabel w którym ekran wykonuje się w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych.

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa (EIB BUS-H):   100 ± 20 Ω

Pojemność skuteczna przy 1 kHz:

      EIB BUS               100 ± 5 nF/km

      EIB BUS-H             47 ± 5 nF/km

Minimalna rezystancja izolacji:   200 MΩ∙km

Napięcie pracy:     150 V

Próba napięciowa  1500 V sk

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C:  75 Ω/km

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.