KABLE DO AUTOMATYZACJI ELEKTROWNI O KONSTRUKCJI PĘCZKOWEJ Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable RD-Y(St)Y  Bd przeznaczone są do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych lub cyfrowych do 10 kHz. Dzięki odpowiednim skokom w parach osiąga się najkorzystniejsze wartości tłumienności zbliżnoprzenikowej wewnątrz pęczka. Ekran statyczny chroni tory transmisyjne przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Kable są zaprojektowane do technologii połączeń Maxi-Termi-Point.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), konstrukcja regularna 7-dmiodrutowa,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),

- żyły izolowane skręcone w pary, w przypadku kabla dwuparowego skręt czwórkowy gwiaździsty, kolory izolacji żył:

numer pary

żyła “a”

żyła “b”

1

niebieska

czerwona

2

szara

żółta

3

zielona

brązowa

4

biała

czarna

- cztery pary skręcone w pęczki, obrzut z tasiemki polipropylenowej z nadrukowanym numerem pęczka,

- pęczki skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą o przekroju żyły przewodzącej wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

RD-Y(St)Yv  Bd - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową, które mogą być układane na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.

RD-Y(St)YY  Bd - kable z dodatkową czarną powłoką polwinitową, które mogą być układane na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.

RD-H(St)H   Bd - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Wartość szczytowa napięcia pracy

Próba napięciowa

        żyła/żyła

        żyła/ekran

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

                żyła 0,50 mm2

                żyła 1,0 mm2

 

 

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna obciążalność prądowa

                żyła 0,50 mm2

                żyła 1,0 mm2

Maksymalna pojemność skuteczna przy 800 Hz

Tłumienność zbliżnoprzenikowa przy 10 kHz, min.

Impedancja falowa, znamionowa

        przy 1 kHz

        przy 10 kHz

Tłumienność falowa, znamionowa

        przy 1 kHz

        przy 10 kHz

600 V

 

2,0 kV sk

2,0 kV sk

 

 

73,6 Ω/km

36,8 Ω/km

 


100 M
Ω·km

 

6 A

12 A
100 nF/km*)

60 dB/km

 

370 Ω

130 Ω

 

1,2 dB/km

3,0 dB/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

 

Minimalny promień gięcia

 

Palność kabla

 

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

 

10 x średnica kabla

 

nierozprzestrzeniający płomienia

 

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

DIN VDE 0815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) wartość ta w przewodach o liczbie par <= 4 może być o 20 % większa

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE