KABLE DO TRANSMISJI DANYCH Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane RE-2Y(St)Yv-fl PIMF z wiązkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym. Kable spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Zastosowanie polietylenu na izolację żył pozwala uzyskać małą pojemność torów parowych oraz uzyskać dobrą przepływność binarną sygnałów. Zastosowanie ekranowanych wiązek parowych pozwala w bardzo dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. Kable nadają się do ułożenia wewnątrz suchych i wilgotnych budynków oraz na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył w parach:

     żyła a – czarny z nadrukowanym białym numerem pary,

     żyła b – biały z nadrukowanym czarnym numerem pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich   drutów  miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- ekranowane pary i jedna żyła komunikacyjna koloru pomarańczowego  skręcone w ośrodek,

- ośrodek owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny kabla z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- wzmocniona powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 (do obwodów iskrobezpiecznych).

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,3

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78

52,0

28,4

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

75

85

100

 

Wartość szczytowa napięcia pracy

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

300 V

 

2,0 kV sk

 

5 GΩ·km

 

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

 

Olejoodporność

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 50°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

 

PN-EN 60811-2-1

PN-EN 50288-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

1412 020

1 x 2 x 0,5

6,7

21,9

73

1412 010

2 x 2 x 0,5

9,1

34,2

109

1412 008

4 x 2 x 0,5

10,4

58,8

142

1412 012

6 x 2 x 0,5

12,1

83,3

187

1412 021

8 x 2 x 0,5

12,8

107,9

225

1412 011

10 x 2 x 0,5

14,3

132,5

268

1412 009

12 x 2 x 0,5

14,9

157,1

304

1412 022

26 x 2 x 0,5

20,4

329,1

658

1412 023

20 x 2 x 0,5

18,3

255,4

469

1412 024

24 x 2 x 0,5

19,7

304,5

546

1412 025

1 x 2 x 0,75

7,3

26,7

84

1412 015

2 x 2 x 0,75

10,1

43,8

129

1412 026

4 x 2 x 0,75

11,5

78,0

176

1412 007

6 x 2 x 0,75

13,5

112,1

235

1412 003

8 x 2 x 0,75

14,3

146,3

285

1412 016

10 x 2 x 0,75

16,1

180,5

344

1412 001

12 x 2 x 0,75

16,8

214,7

393

1412 002

16 x 2 x 0,75

18,9

283,0

498

1412 027

20 x 2 x 0,75

20,7

351,4

611

1412 028

24 x 2 x 0,75

22,6

419,7

726

1412 029

1 x 2 x 1,3

8,3

37,2

107

1412 017

2 x 2 x 1,3

11,8

64,9

172

1412 030

3 x 2 x 1,3

12,5

92,5

200

1412 031

4 x 2 x 1,3

13,6

120,2

244

1412 032

6 x 2 x 1,3

16,1

175,5

333

1412 033

8 x 2 x 1,3

17,1

230,8

410

1412 034

10 x 2 x 1,3

19,4

286,1

498

1412 035

12 x 2 x 1,3

20,2

341,4

574

1412 036

16 x 2 x 1,3

23,1

452,0

746

1412 037

20 x 2 x 1,3

25,6

562,6

927

1412 018

24 x 2 x 1,3

27,7

673,2

1087