KABLE DO TRANSMISJI DANYCH Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane RE-2Y(St)Yv PIMF z wiązkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowanie polietylenu na izolację żył pozwala uzyskać małą pojemność torów parowych oraz uzyskać dobrą przepływność binarną sygnałów.

Zastosowanie ekranowanych wiązek parowych pozwala w bardzo dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. Kable nadają się do ułożenia wewnątrz suchych i wilgotnych budynków oraz na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył w parach:

     żyła a – czarny z nadrukowanym białym numerem pary,

     żyła b – biały z nadrukowanym czarnym numerem pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich   drutów  miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- ekranowane pary i jedna żyła komunikacyjna koloru pomarańczowego  skręcone w ośrodek,

- ośrodek owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny kabla z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- wzmocniona powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 (do obwodów iskrobezpiecznych).

 
WYKONANIA SPECJALNE

RE-2Y(St)Yv-O PIMF - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

1,3

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78

28,4

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

75

100


Wartość szczytowa napięcia pracy

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

300 V

 

2,0 kV sk

 

5 GΩ·km

 

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 50°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 50288-7

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE