KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne YKXSżo 0,6/1 kV i YKXS 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

 
BUDOWA                                                                                                                        

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

              SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKXSżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKXSżo-O 0,6/1 kV i YKXS-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSżo 0,6/1 kV i XnKXS 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U                 0,6/1 kV

Próba napięciowa                     4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:

      w warunkach pracy       +90°C

      przy zwarciu                +250°C

Zakres temperatur pracy:

podczas pracy                  od -30 do +70°C

podczas układania             od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia:

      kable jednożyłowe          15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe           12 x średnica kabla

Palność kabla                      nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                     PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

Wykonanie wg normy            IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

 kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKXS 0,6/1 kV

0556 040

1x1 RE

4,8

18,1

9,6

36

0556 041

1x1,5 RE

5,1

12,1

14,4

43

0556 042

1x2,5 RE

5,4

7,41

24,0

54

0556 034

1x4 RE

5,9

4,61

38,4

70

0556 043

1x6 RE

6,4

3,08

57,6

91

0556 044

1x10 RE

7,2

1,83

96,0

133

0556 035

1x16 RE

8,1

1,15

153,6

191

0556 023

1x25 RM

10,0

0,727

240,0

286

0556 024

1x35 RM

11,0

0,524

336,0

379

0556 025

1x50 RM

12,4

0,387

480,0

505

0556 020

1x70 RM

14,4

0,268

672,0

712

0556 026

1x95 RM

16,3

0,193

912,0

1005

0556 018

1x120 RM

18,0

0,153

1152,0

1198

0556 021

1x150 RM

20,1

0,124

1440,0

1503

0556 015

1x185 RM

22,5

0,0991

1776,0

1874

0556 014

1x240 RM

25,1

0,0754

2304,0

2434

0556 022

1x300 RM

27,1

0,0601

2880,0

2954

0556 045

1x400 RM

30,3

0,0470

3840,0

4022

0556 046

1x500 RM

33,7

0,0366

4800,0

5028

YKXS 0,6/1 kV

0556 047

2x1 RE

7,7

18,1

19,2

88

0556 036

2x1,5 RE

8,2

12,1

28,8

104

0556 037

2x2,5 RE

9,0

7,41

48,0

134

0556 048

2x4 RE

9,9

4,61

76,8

176

0556 049

2x6 RE

10,9

3,08

115,2

229

0556 050

2x10 RE

12,5

1,83

192,0

331

0556 051

2x16 RE

14,8

1,15

307,2

501

0556 038

2x25 RM

18,5

0,727

480,0

768

0556 039

2x35 RM

20,6

0,524

672,0

1005

YKXSżo 0,6/1 kV

0622 025

3x1 RE

8,1

18,1

28,8

100

0622 004

3x1,5 RE

8,6

12,1

43,2

120

0622 001

3x2,5 RE

9,4

7,41

72,0

157

0622 026

3x4 RE

10,4

4,61

115,2

212

0622 008

3x6 RE

11,5

3,08

172,8

282

0622 007

3x10 RE

13,2

1,83

288,0

417

0622 009

3x16 RE

15,7

1,15

460,8

638

0622 024

3x25 RM

19,7

0,727

720,0

978

0622 014

3x35 RM

22,0

0,524

1008,0

1295

0622 027

3x50 SM

23,1

0,387

1440,0

1740

0622 028

3x70 SM

27,0

0,268

2016,0

2212

0622 029

3x95 SM

30,7

0,193

2736,0

3089

0622 030

3x120 SM

34,4

0,153

3456,0

3750

0622 031

3x150 SM

38,6

0,124

4320,0

4716

0622 032

3x185 SM

43,2

0,0991

5328,0

5884

0622 033

3x240 SM

48,3

0,0754

6912,0

7606

YKXSżo 0,6/1 kV

0622 034

4x1 RE

8,7

18,1

38,4

116

0622 023

4x1,5 RE

9,3

12,1

57,6

143

0622 035

4x2,5 RE

10,2

7,41

96,0

189

0622 010

4x4 RE

11,3

4,61

153,6

260

0622 011

4x6 RE

12,5

3,08

230,4

348

0622 006

4x10 RE

14,4

1,83

384,0

522

0622 036

4x16 RE

17,1

1,15

614,4

798

0622 037

4x25 RM

21,6

0,727

960,0

1228

0622 022

4x35 RM

24,4

0,524

1344,0

1647

0622 038

4x50 SM

25,6

0,387

1920,0

2216

0622 039

4x70 SM

30,0

0,268

2688,0

2822

0622 040

4x95 SM

34,4

0,193

3648,0

3990

0622 041

4x120 SM

38,5

0,153

4608,0

4823

0622 042

4x150 SM

42,9

0,124

5760,0

6032

0622 043

4x185 SM

48,2

0,0991

7104,0

7552

0622 044

4x240 SM

53,8

0,0754

9216,0

9773

YKXSżo 0,6/1 kV

0622 045

5x1 RE

9,3

18,1

48,0

135

0622 016

5x1,5 RE

10,0

12,1

72,0

167

0622 020

5x2,5 RE

11,0

7,41

120,0

225

0622 018

5x4 RE

12,3

4,61

192,0

311

0622 017

5x6 RE

13,6

3,08

288,0

419

0622 002

5x10 RE

15,8

1,83

480,0

634

0622 005

5x16 RE

18,7

1,15

768,0

968

0622 012

5x25 RM

24,0

0,727

1200,0

1509

0622 003

5x35 RM

27,0

0,524

1680,0

2021

0622 046

5x50 SM

28,4

0,387

2400,0

2727

0622 047

5x70 SM

33,7

0,268

3360,0

3506

0622 048

5x95 SM

38,4

0,193

4560,0

4930

0622 049

5x120 SM

42,6

0,153

5760,0

5928

0622 050

5x150 SM

47,7

0,124

7200,0

7446

0622 051

5x185 SM

53,6

0,0991

8880,0

9312

0622 052

5x240 SM

59,9

0,0754

11520,0

12059

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.