KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI DRUTAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne w pancerzu YKXSFoynżo 0,6/1 kV i YKXSFoyn 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

Kable posiadają osłonę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

           RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKXSFoynżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKXSFoyżo-O 0,6/1 kV i YKXSFoy-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSFoxnżo 0,6/1 kV i XnKXSFoxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE


Napięcie pracy Uo/U             0,6/1 kV

Próba napięciowa                4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji          100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy           +  90°C
      przy zwarciu                    + 250°

 

Zakres temperatur pracy
             podczas pracy             od -30 do +70°C
             podczas układania        od   -5 do +50
°C

 

Minimalny promień gięcia:

             kable jednożyłowe           15 x średnica kabla

             kable wielożyłowe           12 x średnica kabla

 

Palność kabla                        nierozprzestrzeniający płomienia

 

Próby palności                      PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                  

                   ³ 25 mm2         PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

 

                  < 25 mm2          PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy         IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKXSFoyn 0,6/1 kV

1802 002

2x1 RE

11,0

18,1

19,2

266

1802 003

2x1,5 RE

11,5

12,1

28,8

295

1802 004

2x2,5 RE

12,3

7,41

48,0

345

1802 005

2x4 RE

13,2

4,61

76,8

406

1802 001

2x6 RE

14,2

3,08

115,2

480

1802 006

2x10 RE

16,0

1,83

192,0

630

1802 007

2x16 RE

17,8

1,15

307,2

815

1802 008

2x25 RM

22,4

0,727

480,0

1316

1802 009

2x35 RM

25,2

0,524

672,0

1665

YKXSFoynżo 0,6/1 kV

1617 014

3x1 RE

11,4

18,1

28,8

290

1617 015

3x1,5 RE

11,9

12,1

43,2

318

1617 006

3x2,5 RE

12,7

7,41

72,0

374

1617 002

3x4 RE

13,7

4,61

115,2

450

1617 003

3x6 RE

14,8

3,08

172,8

546

1617 016

3x10 RE

16,7

1,83

288,0

729

1617 004

3x16 RE

18,7

1,15

460,8

969

1617 010

3x25 RM

23,8

0,727

720,0

1573

1617 012

3x35 RM

26,8

0,524

1008,0

2009

1617 017

3x50 SM

27,3

0,387

1440,0

2533

1617 018

3x70 SM

32,2

0,268

2016,0

3246

1617 019

3x95 SM

35,9

0,193

2736,0

4251

1617 020

3x120 SM

40,3

0,153

3456,0

5324

1617 021

3x150 SM

44,7

0,124

4320,0

6526

1617 022

3x185 SM

50,5

0,0991

5328,0

8396

1617 023

3x240 SM

55,9

0,0754

6912,0

10481

YKXSFoynżo 0,6/1 kV

1617 024

4x1 RE

12,0

18,1

38,4

319

1617 025

4x1,5 RE

12,6

12,1

57,6

358

1617 001

4x2,5 RE

13,5

7,41

96,0

425

1617 026

4x4 RE

14,6

4,61

153,6

516

1617 027

4x6 RE

16,0

3,08

230,4

645

1617 028

4x10 RE

17,9

1,83

384,0

860

1617 029

4x16 RE

21,0

1,15

614,4

1306

1617 030

4x25 RM

25,7

0,727

960,0

1874

1617 031

4x35 RM

29,0

0,524

1344,0

2427

1617 032

4x50 SM

30,4

0,387

1920,0

3274

1617 033

4x70 SM

35,1

0,268

2688,0

3966

1617 034

4x95 SM

40,3

0,193

3648,0

5567

1617 035

4x120 SM

44,5

0,153

4608,0

6613

1617 036

4x150 SM

49,1

0,124

5760,0

8041

1617 037

4x185 SM

55,8

0,0991

7104,0

10432

1617 038

4x240 SM

61,3

0,0754

9216,0

12943

YKXSFoynżo 0,6/1 kV

1617 039

5x1 RE

12,6

18,1

48,0

351

1617 040

5x1,5 RE

13,3

12,1

72,0

397

1617 041

5x2,5 RE

14,3

7,41

120,0

474

1617 042

5x4 RE

15,8

4,61

192,0

601

1617 007

5x6 RE

17,1

3,08

288,0

736

1617 008

5x10 RE

19,5

1,83

480,0

1015

1617 009

5x16 RE

22,6

1,15

768,0

1515

1617 011

5x25 RM

28,1

0,727

1200,0

2219

1617 013

5x35 RM

32,2

0,524

1680,0

3042

1617 043

5x50 SM

33,6

0,387

2400,0

3937

1617 044

5x70 SM

38,8

0,268

3360,0

4779

1617 045

5x95 SM

44,4

0,193

4560,0

6719

1617 046

5x120 SM

48,7

0,153

5760,0

7911

1617 047

5x150 SM

55,2

0,124

7200,0

10257

1617 048

5x185 SM

61,1

0,0991

8880,0

12444

1617 049

5x240 SM

68,5

0,0754

11520,0

16369

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.