KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne w pancerzu YKXSFtyżo 0,6/1 kV i YKXSFty 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

Pancerz wykonany z taśm stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

           RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

           SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKXSFtyżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKXSFtyżo-O 0,6/1 kV i YKXSFty-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSFtxnżo 0,6/1 kV i XnKXSFtxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U                 0,6/1 kV

Próba napięciowa                     4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji     100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle
      w warunkach pracy       +90°C
      przy zwarciu                +250°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy           od -30 do +70°C
      podczas układania      od   -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia:

      kable jednożyłowe       15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe        12 x średnica kabla

Palność kabla           nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności         PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy       IEC 60502-1, PN-HD 603 S

 kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKXSFty 0,6/1 kV

1805 002

2x1 RE

9,8

18,1

19,2

164

1805 003

2x1,5 RE

10,3

12,1

28,8

186

1805 001

2x2,5 RE

11,1

7,41

48,0

224

1805 004

2x4 RE

12,0

4,61

76,8

275

1805 005

2x6 RE

13,0

3,08

115,2

338

1805 006

2x10 RE

14,6

1,83

192,0

458

1805 007

2x16 RE

16,6

1,15

307,2

628

1805 008

2x25 RM

20,7

0,727

480,0

969

1805 009

2x35 RM

23,5

0,524

672,0

1273

YKXSFtyżo 0,6/1 kV

1133 006

3x1 RE

10,2

18,1

28,8

181

1133 007

3x1,5 RE

10,7

12,1

43,2

206

1133 008

3x2,5 RE

11,5

7,41

72,0

250

1133 009

3x4 RE

12,5

4,61

115,2

316

1133 010

3x6 RE

13,6

3,08

172,8

397

1133 011

3x10 RE

15,5

1,83

288,0

557

1133 012

3x16 RE

17,5

1,15

460,8

772

1133 003

3x25 RM

21,9

0,727

720,0

1191

1133 005

3x35 RM

24,9

0,524

1008,0

1581

1133 013

3x50 SM

25,8

0,387

1440,0

2065

1133 014

3x70 SM

29,9

0,268

2016,0

2570

1133 015

3x95 SM

33,6

0,193

2736,0

3496

1133 016

3x120 SM

37,3

0,153

3456,0

4204

1133 017

3x150 SM

41,7

0,124

4320,0

5250

1133 018

3x185 SM

46,5

0,0991

5328,0

6503

1133 019

3x240 SM

51,7

0,0754

6912,0

8325

YKXSFtyżo 0,6/1 kV

1133 020

4x1 RE

10,8

18,1

38,4

203

1133 021

4x1,5 RE

11,4

12,1

57,6

234

1133 022

4x2,5 RE

12,3

7,41

96,0

290

1133 023

4x4 RE

13,4

4,61

153,6

372

1133 024

4x6 RE

14,6

3,08

230,4

472

1133 025

4x10 RE

16,7

1,83

384,0

674

1133 026

4x16 RE

18,9

1,15

614,4

943

1133 027

4x25 RM

24,0

0,727

960,0

1475

1133 028

4x35 RM

27,3

0,524

1344,0

1965

1133 029

4x50 SM

28,2

0,387

1920,0

2576

1133 030

4x70 SM

32,8

0,268

2688,0

3221

1133 031

4x95 SM

37,3

0,193

3648,0

4446

1133 032

4x120 SM

41,5

0,153

4608,0

5359

1133 033

4x150 SM

46,1

0,124

5760,0

6651

1133 034

4x185 SM

51,6

0,0991