KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE TAŚMAMI MIEDZIANYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ

Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ekranowane YKYektmynżo 0,6/1 kV i YKYektmyn 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających. Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Wspólny ekran wykonany z taśm miedzianych chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i ogranicza emisję zakłóceń do otoczenia.

Kable posiadają osłonę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

              SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKYektmynżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- ekran kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm miedzianych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKYektmyżo-O 0,6/1 kV i YKYektmy-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSektmxnżo 0,6/1 kV i XnKXSektmxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U             0,6/1 kV

Próba napięciowa                 4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy         + 70°C
      przy zwarciu                   +160°C

Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy           od -30 do +70°C
             podczas układania     od -5 do +50
°C

Minimalny promień gięcia:

             kable jednożyłowe      15 x średnica kabla

             kable wielożyłowe       12 x średnica kabla

Palność kabla                 nierozprzestrzeniający płomienia

 

Próby palności                   PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                   ³ 25 mm2        PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                   < 25 mm2       PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy          IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKYektmyn 0,6/1 kV

0945 004

1x1 RE

7,4

18,1

27,6

94

0945 005

1x1,5 RE

7,7

12,1

33,5

104

0945 006

1x2,5 RE

8,0

7,41

44,3

118

0945 007

1x4 RE

8,9

4,61

62,3

150

0945 008

1x6 RE

9,4

3,08

83,5

177

0945 009

1x10 RE

10,2

1,83

125,4

229

0945 010

1x16 RE

11,1

1,15

186,2

297

0945 011

1x25 RM

13,1

0,727

281,0

421

0945 012

1x35 RM

14,1

0,524

381,0

526

0945 013

1x50 RM

15,9

0,387

531,3

688

0945 014

1x70 RM

17,5

0,268

730,0

905

0945 015

1x95 RM

19,8

0,193

978,4

1242

0945 016

1x120 RM

21,3

0,153

1224,6

1451

0945 017

1x150 RM

23,4

0,124

1520,1

1789

0945 018

1x185 RM

25,6

0,0991

1865,1

2186

0945 019

1x240 RM

28,4

0,0754

2403,8

2799

0945 020

1x300 RM

30,8

0,0601

2988,3

3383

0945 021

1x400 RM

34,4

0,0470

3962,9

4548

0945 022

1x500 RM

37,6

0,0366

4935,6

5602

YKYektmyn 0,6/1 kV

0945 023

2x1 RE

9,8

18,1

47,0

164

0945 024

2x1,5 RE

10,3

12,1

58,6

185

0945 025

2x2,5 RE

11,1

7,41

80,6

224

0945 026

2x4 RE

12,8

4,61

116,7

304

0945 027

2x6 RE

13,8

3,08

159,2

370

0945 028

2x10 RE

15,6

1,83

242,4

501

0945 029

2x16 RE

17,4

1,15

364,9

668

0945 030

2x25 RM

21,5

0,727

553,2

1003

0945 031

2x35 RM

24,3

0,524

755,8

1310

YKYektmynżo 0,6/1 kV

1156 002

3x1 RE

10,2

18,1

58,2

181

1156 003

3x1,5 RE

10,7

12,1

74,8

207

1156 001

3x2,5 RE

11,5

7,41

106,6

253

1156 004

3x4 RE

13,4

4,61

157,5

351

1156 005

3x6 RE

14,5

3,08

219,5

436

1156 006

3x10 RE

16,4

1,83

341,9

603

1156 007

3x16 RE

18,3

1,15

522,2

819

1156 008

3x25 RM

23,0

0,727

798,6

1250

1156 009

3x35 RM

25,8

0,524

1097,9

1635

1156 010

3x50 SM

27,0

0,387

1543,1

2160

1156 011

3x70 SM

30,7

0,268

2135,1

2643

1156 012

3x95 SM

35,7

0,193

2875,6

3705

1156 013

3x120 SM

38,7

0,153

3607,6

4369

1156 014

3x150 SM

43,1

0,124

4491,2

5450

1156 015

3x185 SM

47,7

0,0991

5516,9

6707

1156 016

3x240 SM

53,5

0,0754

7126,8

8658

YKYektmynżo 0,6/1 kV

1156 017

4x1 RE

10,8

18,1

70,2

205

1156 018

4x1,5 RE

11,4

12,1

91,8

238

1156 019

4x2,5 RE

12,3

7,41

134,0

294

1156 020

4x4 RE

14,4

4,61

199,9

416

1156 021

4x6 RE

15,8

3,08

281,6

530

1156 022

4x10 RE

17,7

1,83

442,8

731

1156 023

4x16 RE

20,1

1,15

682,0

1021

1156 024

4x25 RM

25,1

0,727

1047,4

1549

1156 025

4x35 RM

28,3

0,524

1443,1

2043

1156 026

4x50 SM

30,1

0,387

2036,6

2756

1156 027

4x70 SM

33,9

0,268

2820,1

3337

1156 028

4x95 SM

39,4

0,193

3803,2

4695

1156 029

4x120 SM

43,1

0,153

4778,9

5585

1156 030

4x150 SM

47,6

0,124

5948,5

6908

1156 031

4x185 SM

53,2

0,0991

7317,4

8609

1156 032

4x240 SM

59,3

0,0754

9455,1

11053

YKYektmynżo 0,6/1 kV

1156 033

5x1 RE

11,5

18,1

82,6

235

1156 034

5x1,5 RE

12,2

12,1

109,4

276

1156 035

5x2,5 RE

13,2

7,41

161,2

345

1156 036

5x4 RE

15,7

4,61

243,0

497

1156 037

5x6 RE

17,1

3,08

344,4

627

1156 038

5x10 RE

19,4

1,83

545,2

884

1156 039

5x16 RE

21,9

1,15

843,1

1229

1156 040

5x25 RM

27,6

0,727

1296,3

1882

1156 041

5x35 RM

31,1

0,524

1789,6

2486

1156 042

5x50 SM

33,0

0,387

2528,6

3355

1156 043

5x70 SM

37,6

0,268

3508,5

4119

1156 044

5x95 SM

43,7

0,193

4733,1

5793

1156 045

5x120 SM

47,4

0,153

5947,8

6833

1156 046

5x150 SM

53,0

0,124

7412,6

8555

1156 047

5x185 SM

58,6

0,0991

9113,7

10554

1156 048

5x240 SM

62,3

0,0754

11770,8

12974