ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne górnicze YKGYyn-żo 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 2242/2011 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atest nr 2242/A1/2011 wydany przez Instytut TI EMAG.

 
BUDOWA

-  żyły z miękkich drutów miedzianych, klasy 1 lub 2 zgodnie z PN-EN 60228,

-  izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

Liczba

żył w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

żyły robocze

3

zielono-żółta

naturalna i czerwona

4

zielono-żółta

naturalna, czerwona i niebieska

5

zielono-żółta

naturalna, czerwona, niebieska i czarna

-  ośrodek kabla skręcony z żył roboczych i żyły ochronnej,

-  ośrodek kabla w powłoce wypełniającej z polwinitu lub niewulkanizowanej gumy,

-  osłona ochronna kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności (indeks tlenowy >29), kolor żółty, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+   70°C

przy zwarciu

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

12 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-27

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Maksymalna rezystancja
żył roboczych
w temp. 20°C

Indukcyjność jednostkowa

Reaktancja indukcyjna

Obciążalność długotrwała

Obciążalność zwarciowa 1s *

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

Ω/km

mH/km

Ω/km

A

kA

1730 001

3 x 1,5

14,1

43,2

275

12,1

0,36

0,103

19

0,17

1730 002

4 x 1,5

15,0

58,0

310

12,1

0,36

0,103

19

0,17

1730 003

5 x 1,5

16,2

72,0

350

12,1

0,36

0,103

19

0,17

1730 004

3 x 2,5

15,6

72,0

325

7,41

0,33

0,097

27

0,29

1730 005

4 x 2,5

16,5

96,0

370

7,41

0,33

0,097

27

0,29

1730 006

5 x 2,5

17,3

120,0

460

7,41

0,33

0,097

27

0,29

1730 007

3 x 4

18,1

115,0

470

4,61

0,30

0,098

37

0,46

1730 008

4 x 4

19,1

154,0

530

4,61

0,30

0,098

37

0,46

1730 009

5 x 4

20,0

192,0

600

4,61

0,30

0,098

37

0,46

 *obciążalność zwarciowa jednosekundowa obliczana jest przy założeniu, że temp. żył roboczych podczas zwarcia jest równa temp. dopuszczalnej długotrwale.

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.