SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ZASTOSOWANIE

Kable YnHKGSLYkonożo-P o wspólnym ekranie i z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie (-P) oraz YnHKGSLYkonożo-T o wspólnym ekranie i z wiązkami trójkowymi ekranowanymi indywidualnie (-T), przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Zastosowanie ekranowanych wiązek parowych lub trójkowych pozwala w bardzo dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 05/53 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atesty nr 05/53/A1/1 i 05/53/A2/1 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

-  żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 zgodnie z PN-EN 60228,

-  izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył w wiązkach:

                   parowych: brązowa i czarna z białym nadrukiem numeru pary,

                   trójkowych: brązowa, czarna i niebieska z białym nadrukiem numeru trójki,

-  żyły izolowane skręcone w pary (-P) lub trójki (-T),

-  ekran par/trójek w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %, (ekran statyczny z taśmy na życzenie klienta),

- ekranowane wiązki parowe/trójkowe skręcone w ośrodek kabla, dodatkowo w warstwie zewnętrznej znajduje się żyła ochronna zielono-żółta, wykonuje się kable z liczbą wiązek: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 40 i 50,

-  ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-  ekran wspólny w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %,

-  powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YnHKGSLXkonożo-P, YnHKGSLXkonożo-T - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 300/300 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnHKGSLXkonożo-P, XnHKGSLXkonożo-T - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 300/300 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZE

Przekrój żyły

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

300/300

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

3500

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-24

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

300/300 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1749 001

2 x 2 x 0,75 + 0,75

11,1

84

164

1749 002

4 x 2 x 0,75 + 0,75

12,7

146

250

1749 003

7 x 2 x 0,75 + 0,75

15,0

234

370

1749 004

12 x 2 x 0,75 + 0,75

19,3

398

600

1749 005

16 x 2 x 0,75 + 0,75

21,7

515

760

1749 006

18 x 2 x 0,75 + 0,75

22,7

573

835

1749 007

2 x 2 x 1 + 1

11,4

98

180

1749 008

4 x 2 x 1 + 1

13,1

171

280

1749 009

7 x 2 x 1 + 1

15,5

275

415

1749 010

12 x 2 x 1 + 1

20,0

467

680

1749 011

16 x 2 x 1 + 1

22,4

607

860

1749 012

2 x 2 x 1,5 + 1,5

13,2

137

240

1749 013

4 x 2 x 1,5 + 1,5

15,2

233

365

1749 014

7 x 2 x 1,5 + 1,5

18,6

393

590

1749 015

12 x 2 x 1,5 + 1,5

23,8

637

930

1749 016

2 x 2 x 2,5 + 2,5

14,5

194

310

1749 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

17,0

350

500

1749 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

20,7

563

785

1749 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

26,7

942

1280

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

0444 008

2 x 2 x 0,75 + 0,75

12,5

97

195

0444 004

4 x 2 x 0,75 + 0,75

14,4

161

290

0444 009

7 x 2 x 0,75 + 0,75

17,2

273

450

0444 010

12 x 2 x 0,75 + 0,75

22,0

437

710

0444 011

16 x 2 x 0,75 + 0,75

25,4

589

945

0444 012

18 x 2 x 0,75 + 0,75

26,6

654

1040

0444 005

2 x 2 x 1 + 1

12,8

111

215

0444 013

4 x 2 x 1 + 1

14,8

186

325

0444 014

7 x 2 x 1 + 1

17,7

315

500

0444 002

12 x 2 x 1 + 1

22,7

507

790

0444 015

16 x 2 x 1 + 1

26,2

682

1050

0444 006

2 x 2 x 1,5 + 1,5

13,9

142

255

0444 016

4 x 2 x 1,5 + 1,5

16,0

240

390

0444 017

7 x 2 x 1,5 + 1,5

19,7

406

625

0444 018

12 x 2 x 1,5 + 1,5

25,3

681

1020

0444 007

2 x 2 x 2,5 + 2,5

15,2

199

325

0444 019

4 x 2 x 2,5 + 2,5

17,8

358

525

0444 020

7 x 2 x 2,5 + 2,5

21,7

575

825

0444 021

12 x 2 x 2,5 + 2,5

28,0

964

1350

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

0886 007

2 x 2 x 0,75 + 0,75

13,9

106

230

0886 008

4 x 2 x 0,75 + 0,75

16,0

176

340

0886 009

7 x 2 x 0,75 + 0,75

19,7

298

540

0886 010

12 x 2 x 0,75 + 0,75

25,3

501

875

0886 011

16 x 2 x 0,75 + 0,75

28,5

644

1100

0886 012

18 x 2 x 0,75 + 0,75

30,3

715

1240

0886 003

2 x 2 x 1 + 1

14,2

120

245

0886 013

4 x 2 x 1 + 1

16,4

201

370

0886 014

7 x 2 x 1 + 1

20,2

341

595

0886 001

12 x 2 x 1 + 1

26,0

572

960

0886 015

16 x 2 x 1 + 1

29,7

737

1240

0886 004

2 x 2 x 1,5 + 1,5

15,2

151

285

0886 016

4 x 2 x 1,5 + 1,5

17,8

272

455

0886 017

7 x 2 x 1,5 + 1,5

21,7

431

705

0886 018

12 x 2 x 1,5 + 1,5

28,0

724

1150

0886 005

2 x 2 x 2,5 + 2,5

16,6

208

360

0886 019

4 x 2 x 2,5 + 2,5

19,9

375

600

0886 020

7 x 2 x 2,5 + 2,5

24,3

623

955

0886 006

12 x 2 x 2,5 + 2,5

31,1

1006

1520

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach oraz innej liczbie par i trójek.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.