SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ZASTOSOWANIE

Kable YnKGSLYżo-P o wiązkach parowych (-P) i YnKGSLYżo-T o wiązkach trójkowych (-T), przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetalowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Zastosowanie wiązek parowych lub trójkowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 05/53 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atest nr 05/53/A1/2 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 zgodnie z PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył w wiązkach:

              parowych: brązowa i czarna z białym nadrukiem numeru pary,

              trójkowych: brązowa, czarna i niebieska z białym nadrukiem numeru trójki,

- żyły izolowane skręcone w pary (-P) lub trójki (-T),

- pary/trójki skręcone w ośrodek kabla, dodatkowo w warstwie zewnętrznej znajduje się żyła ochronna zielono-żółta, wykonuje się kable z liczbą wiązek: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 40 i 50,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YnKGSLXżo-P, YnKGSLXżo-T - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 300/300 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnKGSLXżo-P, XnKGSLXżo-T - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 300/300 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żyły

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

300/300

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

3500

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-24

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

300/300 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1741 001

2 x 2 x 0,75 + 0,75

9,7

36

109

1741 002

4 x 2 x 0,75 + 0,75

11,1

65

160

1741 003

7 x 2 x 0,75 + 0,75

13,1

108

235

1741 004

12 x 2 x 0,75 + 0,75

16,4

180

360

1741 005

16 x 2 x 0,75 + 0,75

18,9

238

475

1741 006

18 x 2 x 0,75 + 0,75

19,8

266

525

1741 007

2 x 2 x 1 + 1

10,0

48

124

1741 008

4 x 2 x 1 + 1

11,5

86

186

1741 009

7 x 2 x 1 + 1

13,6

144

280

1741 010

12 x 2 x 1 + 1

17,1

240

430

1741 011

16 x 2 x 1 + 1

19,7

317

565

1741 012

2 x 2 x 1,5 + 1,5

11,7

72

167

1741 013

4 x 2 x 1,5 + 1,5

13,6

130

255

1741 014

7 x 2 x 1,5 + 1,5

16,2

216

390

1741 015

12 x 2 x 1,5 + 1,5

20,9

360

625

1741 016

2 x 2 x 2,5 + 2,5

13,1

120

230

1741 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

15,2

216

360

1741 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

18,6

360

575

1741 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

24,0

600

930

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1742 001

2 x 2 x 0,75 + 0,75

11,1

36

129

1742 002

4 x 2 x 0,75 + 0,75

12,7

65

189

1742 003

7 x 2 x 0,75 + 0,75

15,1

108

280

1742 004

12 x 2 x 0,75 + 0,75

19,5

180

450

1742 005

16 x 2 x 0,75 + 0,75

22,0

238

565

1742 006

18 x 2 x 0,75 + 0,75

23,2

266

625

1742 007

2 x 2 x 1 + 1

11,4

48

144

1742 008

4 x 2 x 1 + 1

13,2

86

220

1742 009

7 x 2 x 1 + 1

15,7

144

325

1742 010

12 x 2 x 1 + 1

20,2

240

520

1742 011

16 x 2 x 1 + 1

22,8

317

660

1742 012

2 x 2 x 1,5 + 1,5

12,4

72

178

1742 013

4 x 2 x 1,5 + 1,5

14,4

130

275

1742 014

7 x 2 x 1,5 + 1,5

17,2

216

415

1742 015

12 x 2 x 1,5 + 1,5

22,2

360

670

1742 016

2 x 2 x 2,5 + 2,5

13,8

120

240

1742 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

16,0

216

380

1742 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

19,6

360

605

1742 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

25,3

600

975

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

1743 003

2 x 2 x 0,75 + 0,75

12,4

36

150

1743 004

4 x 2 x 0,75 + 0,75

14,4

65

225

1743 005

7 x 2 x 0,75 + 0,75

17,2

108

330

1743 006

12 x 2 x 0,75 + 0,75

22,2

180

530

1743 007

16 x 2 x 0,75 + 0,75

25,5

238

695

1743 008

18 x 2 x 0,75 + 0,75

26,9

266

765

1743 009

2 x 2 x 1 + 1

12,8

48

166

1743 010

4 x 2 x 1 + 1

14,8

86

250

1743 011

7 x 2 x 1 + 1

17,7

144

375

1743 012

12 x 2 x 1 + 1

22,9

240

605

1743 013

16 x 2 x 1 + 1

26,3

317

790

1743 001

2 x 2 x 1,5 + 1,5

13,8

72

205

1743 002

4 x 2 x 1,5 + 1,5

16,0

130

310

1743 014

7 x 2 x 1,5 + 1,5

19,6

216

490

1743 015

12 x 2 x 1,5 + 1,5

25,3

360

780

1743 016

2 x 2 x 2,5 + 2,5

15,1

120

265

1743 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

17,7

216

420

1743 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

21,7

360

665

1743 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

28,0

600

1080

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach oraz innej liczbie par i trójek.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.