SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane YnKGSLYkonożo-P o wiązkach parowych (-P) i YnKGSLYkonożo-T o wiązkach trójkowych (-T), przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Zastosowanie wiązek parowych lub trójkowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 05/53 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atest nr 05/53/A1/2 wydane przez Instytut TI EMAG.

 
BUDOWA

-  żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 zgodnie z PN-EN 60228,

-  izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył w wiązkach:

                   parowych: brązowa i czarna z białym nadrukiem numeru pary,

                   trójkowych: brązowa, czarna i niebieska z białym nadrukiem numeru trójki,

- żyły izolowane skręcone w pary (-P) lub trójki (-T),

- pary/trójki skręcone w ośrodek kabla, dodatkowo w warstwie zewnętrznej znajduje się żyła ochronna zielono-żółta, wykonuje się kable z liczbą wiązek: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 40 i 50,

-  ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-  ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %,

-  powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YnKGSLXkonożo-P, YnKGSLXkonożo-T - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 300/300 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnKGSLXkonożo-P, XnKGSLXkonożo-T - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 300/300 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZE

Przekrój żyły

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

300/300

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

3500

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 

 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-24

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

300/300 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

0732 003

2 x 2 x 0,75 + 0,75

10,2

57

132

0732 004

4 x 2 x 0,75 + 0,75

11,6

89

186

0732 005

7 x 2 x 0,75 + 0,75

13,7

143

275

0732 006

12 x 2 x 0,75 + 0,75

17,2

243

425

0732 007

16 x 2 x 0,75 + 0,75

19,7

310

550

0732 008

18 x 2 x 0,75 + 0,75

20,6

343

600

0732 009

2 x 2 x 1 + 1

10,5

70

147

0732 010

4 x 2 x 1 + 1

12,1

116

220

0732 011

7 x 2 x 1 + 1

14,2

181

315

0732 012

12 x 2 x 1 + 1

18,3

306

515

0732 013

16 x 2 x 1 + 1

20,5

393

645

0732 014

2 x 2 x 1,5 + 1,5

12,3

103

200

0732 015

4 x 2 x 1,5 + 1,5

14,2

167

295

0732 016

7 x 2 x 1,5 + 1,5

16,8

262

435

0732 001

12 x 2 x 1,5 + 1,5

21,7

441

710

0732 017

2 x 2 x 2,5 + 2,5

13,7

155

265

0732 018

4 x 2 x 2,5 + 2,5

15,8

258

405

0732 019

7 x 2 x 2,5 + 2,5

19,4

431

645

0732 020

12 x 2 x 2,5 + 2,5

25,0

716

1050

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

0442 011

2 x 2 x 0,75 + 0,75

11,6

61

155

0442 012

4 x 2 x 0,75 + 0,75

13,3

99

225

0442 013

7 x 2 x 0,75 + 0,75

15,7

150

325

0442 014

12 x 2 x 0,75 + 0,75

20,3

255

525

0442 015

16 x 2 x 0,75 + 0,75

22,8

324

650

0442 016

18 x 2 x 0,75 + 0,75

24,6

381

760

0442 001

2 x 2 x 1 + 1

12,0

78

176

0442 017

4 x 2 x 1 + 1

13,7

122

255

0442 018

7 x 2 x 1 + 1

16,2

188

370

0442 010

12 x 2 x 1 + 1

21,0

318

600

0442 019

16 x 2 x 1 + 1

24,2

429

795

0442 006

2 x 2 x 1,5 + 1,5

13,0

105

215

0442 002

4 x 2 x 1,5 + 1,5

15,0

169

315

0442 020

7 x 2 x 1,5 + 1,5

18,4

282

500

0442 005

12 x 2 x 1,5 + 1,5

23,0

447

755

0442 021

2 x 2 x 2,5 + 2,5

14,4

158

280

0442 022

4 x 2 x 2,5 + 2,5

16,6

261

425

0442 023

7 x 2 x 2,5 + 2,5

20,4

435

680

0442 024

12 x 2 x 2,5 + 2,5

26,3

724

1100

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

0884 004

2 x 2 x 0,75 + 0,75

13,0

69

185

0884 005

4 x 2 x 0,75 + 0,75

15,0

104

265

0884 006

7 x 2 x 0,75 + 0,75

18,4

174

415

0884 007

12 x 2 x 0,75 + 0,75

23,0

267

615

0884 008

16 x 2 x 0,75 + 0,75

26,5

363

820

0884 009

18 x 2 x 0,75 + 0,75

27,9

399

895

0884 010

2 x 2 x 1 + 1

13,4

82

205

0884 011

4 x 2 x 1 + 1

15,4

127

295

0884 012

7 x 2 x 1 + 1

18,9

213

460

0884 003

12 x 2 x 1 + 1

24,3

353

740

0884 013

16 x 2 x 1 + 1

27,3

446

920

0884 001

2 x 2 x 1,5 + 1,5

14,4

110

240

0884 014

4 x 2 x 1,5 + 1,5

16,6

175

355

0884 015

7 x 2 x 1,5 + 1,5

20,4

291

565

0884 002

12 x 2 x 1,5 + 1,5

26,3

484

905

0884 016

2 x 2 x 2,5 + 2,5

15,7

162

310

0884 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

18,9

284

505

0884 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

22,5

444

750

0884 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

29,4

739

1240

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach oraz innej liczbie par i trójek.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.