SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane YKGSYkonoyn 150/250 V, YKGSYkonoyn 300/500 V i YKGSYkonoyn 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Powłoka wewnętrzna zwiększa wytrzymałość mechaniczną kabla.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 06/09 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atest nr 06/09/A1 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

żyły jednodrutowe miedziane (druty ocynowane na życzenie), klasy 1 zgodnie z PN-EN 60228,

izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

Liczba

żył w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

żyły inne niż ochronna

3

zielono-żółta

czarna i niebieska

4

zielono-żółta

czarna, niebieska i brązowa

5

zielono-żółta

czarna, niebieska, brązowa i czarna

> 5

zielono-żółta

czarna z nadrukowanymi numerami żył

-  żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek kabla, wykonuje się kable z liczbą żył: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 70 i 75,

-  ośrodek kabla w powłoce z polwinitu oponowego (PVC),

-  ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %,

-  osłona ochronna kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKGSXkonoyn - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Osłona ochronna kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnKGSXkonoxn - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka wewnętrzna i osłona ochronna kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,0

1,5

2,5

4

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

150/250

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

4000

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

12 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-25

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

150/250 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1731 002

2 x 1 + 1

9,6

47,6

141

1731 003

4 x 1 + 1

10,6

70

183

1731 004

6 x 1 + 1

11,2

91

215

1731 005

9 x 1 + 1

13,2

130

290

1731 006

13 x 1 + 1

14,0

171

350

1731 007

20 x 1 + 1

15,7

244

465

1731 008

2 x 1,5 + 1,5

10,5

65

177

1731 009

4 x 1,5 + 1,5

11,8

97

240

1731 010

6 x 1,5 + 1,5

12,6

133

290

1731 011

9 x 1,5 + 1,5

15,0

184

385

1731 001

13 x 1,5 + 1,5

16,0

245

475

1731 012

2 x 2,5 + 2,5

11,4

96

225

1731 013

4 x 2,5 + 2,5

13,0

153

315

1731 014

6 x 2,5 + 2,5

13,8

204

385

1731 015

9 x 2,5 + 2,5

16,6

285

520

1731 016

2 x 4 + 4

12,9

148

310

1731 017

4 x 4 + 4

14,8

231

440

1731 018

6 x 4 + 4

15,9

312

540

1731 019

9 x 4 + 4

19,9

457

780

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1106 002

2 x 1 + 1

10,4

50

163

1106 003

4 x 1 + 1

11,7

73

215

1106 005

6 x 1 + 1

12,5

99

260

1106 006

9 x 1 + 1

14,8

135

340

1106 009

13 x 1 + 1

15,8

177

415

1106 007

20 x 1 + 1

18,5

268

580

1106 010

2 x 1,5 + 1,5

11,0

66

189

1106 011

4 x 1,5 + 1,5

12,5

103

260

1106 012

6 x 1,5 + 1,5

13,2

135

310

1106 008

9 x 1,5 + 1,5

15,8

186

415

1106 013

13 x 1,5 + 1,5

17,1

264

525

1106 001

2 x 2,5 + 2,5

11,8

97

240

1106 004

4 x 2,5 + 2,5

13,5

155

335

1106 014

6 x 2,5 + 2,5

14,4

206

405

1106 015

9 x 2,5 + 2,5

17,6

305

565

1106 016

2 x 4 + 4

13,8

151

340

1106 017

4 x 4 + 4

15,9

235

480

1106 018

6 x 4 + 4

17,3

332

610

1106 019

9 x 4 + 4

21,5

464

855

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

1644 002

2 x 1 + 1

11,3

52

187

1644 003

4 x 1 + 1

12,9

81

255

1644 004

6 x 1 + 1

13,7

103

295

1644 005

9 x 1 + 1

16,4

141

395

1644 006

13 x 1 + 1

17,8

200

500

1644 007

20 x 1 + 1

20,6

278

680

1644 001

2 x 1,5 + 1,5

11,8

69

215

1644 008

3 x 1,5 + 1,5

12,0

89

230

1644 009

4 x 1,5 + 1,5

13,5

107

295

1644 010

6 x 1,5 + 1,5

14,4

139

350

1 644 011

9 x 1,5 + 1,5

17,6

209

490

1644 012

13 x 1,5 + 1,5

16,1

240

415

1644 013

18 x 1,5 + 1,5

17,8

317

530

1644 014

2 x 2,5 + 2,5

12,8

104

270

1644 015

4 x 2,5 + 2,5

14,6

159

370

1644 016

6 x 2,5 + 2,5

15,6

210

450

1644 017

9 x 2,5 + 2,5

19,6

312

650

1644 018

2 x 4 + 4

14,7

154

375

1644 019

4 x 4 + 4

17,2

255

545

1644 020

6 x 4 + 4

18,9

337

680

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.