SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane YnHKGSYkono 150/250 V, YnHKGSYkono 300/500 V i YnHKGSYkono 0,6/1 kV z żyłami indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 06/09 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atesty nr 06/09/A1 i 06/09/A2 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

żyły jednodrutowe miedziane (druty ocynowane na życzenie), klasy 1 zgodnie z PN-EN 60228,

izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

Liczba

żył w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

żyły inne niż ochronna

3

zielono-żółta

czarna i niebieska

4

zielono-żółta

czarna, niebieska i brązowa

5

zielono-żółta

czarna, niebieska, brązowa i czarna

> 5

zielono-żółta

czarna z nadrukowanymi numerami żył

- ekran żył izolowanych w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %, (ekran z drutów miedzianych nieocynowanych na życzenie klienta),

-  ekranowane żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek kabla, wykonuje się kable z liczbą żył: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 70 i 75,

-  ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-  ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %,

-  powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

XnHKGSXkono - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,0

1,5

2,5

4

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

150/250

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

4000

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

12 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-25

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
 

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

150/250 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1739 001

2 x 1 + 1

8,6

57

115

1739 002

4 x 1 + 1

9,9

93

168

1739 003

6 x 1 + 1

10,6

127

210

1739 004

9 x 1 + 1

13,1

186

300

1739 005

13 x 1 + 1

14,1

253

380

1739 006

20 x 1 + 1

16,2

372

535

1739 007

2 x 1,5 + 1,5

9,7

77

147

1739 008

4 x 1,5 + 1,5

11,2

126

220

1739 009

6 x 1,5 + 1,5

12,2

177

280

1739 010

9 x 1,5 + 1,5

15,1

253

395

1739 011

13 x 1,5 + 1,5

16,3

345

510

1739 012

2 x 2,5 + 2,5

10,5

111

188

1739 013

4 x 2,5 + 2,5

12,4

186

295

1739 014

6 x 2,5 + 2,5

13,4

255

375

1739 015

9 x 2,5 + 2,5

16,7

364

525

1739 016

2 x 4 + 4

12,1

167

265

1739 017

4 x 4 + 4

14,3

272

410

1739 018

6 x 4 + 4

15,5

375

525

1739 019

9 x 4 + 4

20,1

555

785

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1740 006

2 x 1 + 1

9,4

62

132

1740 007

4 x 1 + 1

11,0

101

196

1740 008

6 x 1 + 1

11,8

137

245

1740 009

9 x 1 + 1

14,7

202

350

1740 010

13 x 1 + 1

15,9

274

445

1740 011

20 x 1 + 1

19,0

420

660

1740 001

2 x 1,5 + 1,5

10,1

80

156

1740 003

4 x 1,5 + 1,5

11,8

130

235

1740 004

6 x 1,5 + 1,5

12,8

182

300

1740 005

9 x 1,5 + 1,5

15,9

260

420

1740 002

13 x 1,5 + 1,5

17,4

371

560

1740 012

2 x 2,5 + 2,5

10,9

113

198

1740 013

4 x 2,5 + 2,5

12,9

190

310

1740 014

6 x 2,5 + 2,5

14,0

260

395

1740 015

9 x 2,5 + 2,5

17,7

389

570

1740 016

2 x 4 + 4

13,0

172

285

1740 017

4 x 4 + 4

15,4

281

445

1740 018

6 x 4 + 4

16,7

386

570

1740 019

9 x 4 + 4

21,7

572

850

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

1464 006

2 x 1 + 1

10,3

67

151

1464 007

4 x 1 + 1

12,1

113

230

1464 008

6 x 1 + 1

13,1

152

285

1464 009

9 x 1 + 1

16,3

218

400

1464 010

13 x 1 + 1

17,8

312

530

1464 011

20 x 1 + 1

21,1

452

765

1464 002

2 x 1,5 + 1,5

10,9

85

175

1464 003

3 x 1,5 + 1,5

11,5

102

200

1 464 004

4 x 1,5 + 1,5

12,9

142

270

1464 012

6 x 1,5 + 1,5

14,0

193

340

1464 013

9 x 1,5 + 1,5

17,7

293

495

1464 014

13 x 1,5 + 1,5

19,5

394

650

1464 005

2 x 2,5 + 2,5

11,8

118

220

1464 001

4 x 2,5 + 2,5

14,0

198

340

1464 015

6 x 2,5 + 2,5

15,2

271

435

1464 016

9 x 2,5 + 2,5

19,7

406

650

1464 017

2 x 4 + 4

13,8

177

310

1464 018

4 x 4 + 4

16,5

289

485

1464 019

6 x 4 + 4

18,5

414

655

1464 020

9 x 4 + 4

23,7

589

945

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.