СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

 

dol 1 kopiaTECHNOKABEL produkuje kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Ponadto firma wytwarza kable do zasilania urządzeń oraz do zastosowań specjalnych, między innymi kable hybrydowe. W uzgodnieniu z odbiorcami kable mogą być wykonywane w wersjach: ciepło i mrozoodpornej, bezhalogenowej, olejoodpornej, z materiałów uniepalnionych i o zmniejszonej emisji dymów, do obwodów iskrobezpiecznych, a także w pancerzu lub w barierze przeciwwilgociowej do układania w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi.

 

Группы кабелей

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Наверх