KABLE ISKROBEZPIECZNE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50

acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y przeznaczone są do pracy w obwodach iskrobezpiecznych i strefach zagrożonych wybuchem na napięcie pracy 0,6/1 kV.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (klasa 2), umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze niebieskim RAL 5015 zgodnie z VDE 0165 rozdział 6.1.3.2.3.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Yv - kable iskrobezpieczne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane bezpośrednio w ziemi.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

36,0

24,5

18,1

12,1

7,41

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

120

130

140

150

170

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Olejoodporność

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0773 021

2 x 0,5

6,2

12,0

57

0773 022

3 x 0,5

6,5

16,8

64

0773 018

4 x 0,5

7,1

21,6

76

0773 023

5 x 0,5

7,7

26,4

90

0773 024

6 x 0,5

8,3

31,2

105

0773 025

7 x 0,5

8,3

36,0

108

0773 026

8 x 0,5

9,0

40,8

124

0773 027

10 x 0,5

10,7

50,4

156

0773 028

12 x 0,5

11,0

60,0

174

0773 030

14 x 0,5

11,6

69,6

195

0773 031

16 x 0,5

12,4

79,2

225

0773 032

18 x 0,5

13,0

88,8

249

0773 033

19 x 0,5

13,0

93,6

252

0773 034

21 x 0,5

13,7

103,2

279

0773 035

24 x 0,5

15,4

117,6

323

0773 036

27 x 0,5

15,7

132,0

350

0773 037

30 x 0,5

16,3

146,4

381

0773 038

36 x 0,5

17,5

175,2

450

0773 039

37 x 0,5

17,5

180,0

453

0773 040

40 x 0,5

18,2

194,4

489

0773 007

2 x 0,75

6,6

19,2

68

0773 013

3 x 0,75

6,9

26,4

77

0773 020

4 x 0,75

7,5

33,6

91

0773 041

5 x 0,75

8,2

40,8

109

0773 042

6 x 0,75

8,9

48,0

128

0773 043

7 x 0,75

8,9

55,2

133

0773 044

8 x 0,75

9,6

62,4

152

0773 045

10 x 0,75

11,4

76,8

190

0773 046

12 x 0,75

11,8

91,2

214

0773 047

14 x 0,75

12,6

105,6

246

0773 048

16 x 0,75

13,3

120,0

277

0773 049

18 x 0,75

14,0

134,4

308

0773 050

19 x 0,75

14,0

141,6

313

0773 051

21 x 0,75

14,9

156,0

352

0773 052

24 x 0,75

16,5

177,6

398

0773 053

27 x 0,75

16,9

199,2

435

0773 054

30 x 0,75

17,5

220,8

473

0773 055

34 x 0,75

19,2

249,6

567

0773 001

2 x 1,0

6,9

24,0

77

0773 017

3 x 1,0

7,3

33,6

90

0773 002

4 x 1,0

8,0

43,2

107

0773 029

5 x 1,0

8,7

52,8

129

0773 056

6 x 1,0

9,4

62,4

150

0773 057

7 x 1,0

9,4

72,0

157

0773 058

8 x 1,0