GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
ZASTOSOWANIE
Giętkie kable TECHNOFLEKS LiYY-P 300/500 V oraz TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 300/500 V z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100 w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P 300/500 V, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYY-P-O 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiY11Y-P-Nr 300/500 V - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiHH-P-Nr 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYYv-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYYv-P-Nr  300/500 V - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

DANE TECHNICZNE

 

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0

 

 

Napięcie pracy Uo/U


Próba napięciowa


Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

przy zwarciu

300/500 V


3,0 kV sk


20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

 dla instalacji stałych

 dla instalacji ruchomych


Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C


7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2


DIN VDE 0245, DIN VDE 0250, DIN VDE 0281

 

 

 

 

 

 

 

 


kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.