KABLE DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane o budowie symetrycznej TECHNOFLEX 3Plus 2YSLCY-J i TECHNOFLEX 3Plus 2YSLCYK-J przeznaczone są do łączenia silników z falownikami (przekształtnikami częstotliwości) w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności zapobiega emisji zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń.

Podział żyły uziemiającej na 3 rozmieszczone równomiernie w ośrodku kabla (co 120°) pozwolił osiągnąć symetryczny rozkład pól i zmniejszyć poziom emisji zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia w stosunku do kabli czterożyłowych.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków - kable TECHNOFLEX 3Plus 2YSLCY-J oraz na zewnątrz - kable TECHNOFLEX 3Plus 2YSLCYK-J.

Powłoka kabli charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył: czarny, brązowy, szary i zielono-żółty (żyła uziemiająca rozdzielona na 3 żyły w kolorze zielono-żółtym),

- żyły izolowane skręcone w ośrodek, konstrukcja 3+3,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu > 80 %,

- powłoka kabla TECHNOFLEX 3Plus 2YSLCY-J wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor transparentny lub szary RAL 7001, inne kolory na życzenie,

- powłoka kabla TECHNOFLEX 3Plus 2YSLCYK-J wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEX 3Plus 2YSLCH-J - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U:       0,6/1 kV

Próba napięciowa:        2,5 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji:    200 MΩ·km

Skuteczność ekranowania, około:    75 dB

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle     

w warunkach pracy:     + 70°C

Pojemność skuteczna (w zależności od przekroju żył):

      żyła/żyła             70 do 250 nF/km

      żyła/ekran           110 do 410 nF/km

Zakres temperatur pracy:
dla instalacji stałych          od - 40 do + 70°C
dla instalacji ruchomych     od  + 5 do + 70
°C

Minimalny promień gięcia

   statycznie dla średnic:

                  do 12 mm           5 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm           7,5 x średnica kabla

                   od 20 mm          10 x średnica kabla

   elastycznie dla średnic:

                  do 12 mm            10 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm            15 x średnica kabla

                   od 20 mm           20 x średnica kabla

 

Palność kabla                 nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy        DIN VDE 0250

 

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Maks. rezystancja żył w temp. 20°C (Ω/km)

Maks. obciążalność prądowa w temp. 30°C (A)

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

3Plus 2YSLCY-J

0580 019

3x1,5+3G0,25

9,0

13,3

18

70,9

118

0580 020

3x2,5+3G0,5

10,5

7,98

26

111,6

169

0580 021

3x4+3G0,75

12,0

4,95

34

166,1

229

0580 005

3x6+3G1

14,0

3,3

44

244,5

323

0580 022

3x10+3G1,5

16,8

1,91

61

383,1

494

0580 023

3x16+3G2,5

19,9

1,21

82

617,3

752

0580 024

3x25+3G4

22,9

0,78

108

959,0

1078

0580 025

3x35+3G6

25,5

0,554

135

1320,1

1428

0580 026

3x50+3G10

32,8

0,386

168

1916,3

2151

0580 027

3x70+3G10

39,1

0,272

207

2533,9

2926

0580 028

3x95+3G16

43,3

0,206

250

3510,8

3918

0580 029

3x120+3G16

47,6

0,161

292

4270,8

4742

0580 030

3x150+3G25

52,0

0,129

335

5524,0

5926

0580 031

3x185+3G35

57,4

0,106

385

6881,6

7345

0580 032

3x240+3G50

65,8

0,0801

453

9021,7

9702

3Plus 2YSLCYK-J

1691 002

3x1,5+3G0,25

9,0

13,3

18

70,9

121

1691 003

3x2,5+3G0,5

10,5

7,98

26

111,6

172

1691 004

3x4+3G0,75

12,0

4,95

34

166,1

233

1691 005

3x6+3G1

14,0

3,3

44

244,5

328

1691 006

3x10+3G1,5

16,8

1,91

61

383,1

502

1691 007

3x16+3G2,5

19,9

1,21

82

617,3

762

1691 008

3x25+3G4

22,9

0,78

108

959,0

1089

1691 009

3x35+3G6

25,5

0,554

135

1320,1

1441

1691 010

3x50+3G10

32,8

0,386

168

1916,3

2171

1691 011

3x70+3G10

39,1

0,272

207

2533,9

2951

1691 012

3x95+3G16

43,3

0,206

250

3510,8

3949

1691 013

3x120+3G16

47,6

0,161

292

4270,8

4777

1691 001

3x150+3G25

52,0

0,129

335

5524,0

5967

1691 014

3x185+3G35

57,4

0,106

385

6881,6

7393

1691 015

3x240+3G50

65,8

0,0801

453

9021,7

9763

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE