KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne w pancerzu YKSYFoyżo-Nr 0,6/1 kV i YKSYFoy-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi.

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), - kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w kablu YKSYFoyżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSYFoyżo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSYFoy-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Osłona kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKSXSFoxnżo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSFoxn-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.


DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U             0,6/1 kV

Próba napięciowa                 4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji       20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy         +70°C
      przy zwarciu                   +160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy          od -30 do +70°C
      podczas układania    od  -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia      12 x średnica kabla

Palność kabla                  nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                 PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy       IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1                        

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YKSYFoyżo-Nr 0,6/1 kV

1758 002

7 x 1

13,6

67,2

420

1758 003

10 x 1

16,2

96,0

552

1758 001

12 x 1

16,6

115,2

593

1758 004

14 x 1

17,2

134,4

640

1758 005

16 x 1

17,9

153,6

692

1758 006

19 x 1

18,7

182,4

758

1758 007

24 x 1

22,0

230,4

1064

1758 008

30 x 1

23,2

288,0

1193

1758 009

37 x 1

24,6

355,2

1356

1758 010

48 x 1

27,6

460,8

1635

1758 011

61 x 1

29,6

585,6

1903

YKSYFoyżo-Nr 0,6/1 kV

1758 012

7 x 1,5

14,4

100,8

484

1758 013

10 x 1,5

17,2

144,0

641

1758 014

12 x 1,5

17,6

172,8

687

1758 015

14 x 1,5

18,3

201,6

745

1758 016

16 x 1,5

19,3

230,4

825

1758 017

19 x 1,5

20,8

273,6

1037

1758 018

24 x 1,5

23,6

345,6

1254

1758 019

30 x 1,5

24,7

432,0

1414

1758 020

37 x 1,5

26,3

532,8

1616

1758 021

48 x 1,5

29,6

691,2

1968

1758 022

61 x 1,5

32,6

878,4

2499

YKSYFoyżo-Nr 0,6/1 kV

1758 023

7 x 2,5

15,7

168,0

597

1758 024

10 x 2,5

18,7

240,0

789

1758 025

12 x 2,5

19,4

288,0

864

1758 026

14 x 2,5

20,9

336,0

1079

1758 027

16 x 2,5

21,8

384,0

1177

1758 028

19 x 2,5

22,7

456,0

1302

1758 029

24 x 2,5

25,9

576,0

1586

1758 030

30 x 2,5

27,4

720,0

1820

1758 031

37 x 2,5

29,1

888,0

2088

1758 032

48 x 2,5

33,4

1152,0

2739

YKSYFoyżo-Nr 0,6/1 kV

1758 033

7 x 4

18,3

268,8

811

1758 034

10 x 4

23,3

384,0

1275

1758 035

12 x 4

23,9

460,8

1381

1758 036

14 x 4

24,9

537,6

1509

1758 037

16 x 4

26,0

614,4

1660

YKSYFoyżo-Nr 0,6/1 kV

1758 038

7 x 6

20,7

403,2

1145

1758 039

10 x 6

25,3

576,0

1552

1758 040

12 x 6

25,9

691,2

1703

1758 041

14 x 6

27,3

806,4

1896

YKSYFoyżo-Nr 0,6/1 kV

1758 042

7 x 10

23,3

672,0

1537

1758 043

10 x 10

28,7

960,0

2106

YKSYFoyżo-Nr 0,6/1 kV

1758 044

7 x 16

26,0

1075,2

2042

1758 045

10 x 16

33,1

1536,0

3026

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.