KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne w pancerzu YKSYFoynżo-Nr 0,6/1 kV i YKSYFoyn-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi.

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

Kable posiadają osłonę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), - kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w kablu YKSYFoynżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSYFoyżo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSYFoy-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Osłona kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKSXSFoxnżo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSFoxn-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.


DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U           0,6/1 kV

Próba napięciowa               4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji     20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy        +70°C
      przy zwarciu                 +160°C

Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy             od - 30 do + 70°C
             podczas układania       od   - 5 do + 50
°C

Minimalny promień gięcia          12 x średnica kabla

Palność kabla                         nierozprzestrzeniający płomienia

 

Próby palności                   PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

                   ³ 25 mm2          PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                   < 25 mm2         PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy      IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YKSYFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1757 001

7 x 1

13,6

67,2

420

1757 002

10 x 1

16,2

96,0

552

1757 003

12 x 1

16,6

115,2

593

1757 004

14 x 1

17,2

134,4

640

1757 005

16 x 1

17,9

153,6

692

1757 006

19 x 1

18,7

182,4

758

1757 007

24 x 1

22,0

230,4

1064

1757 008

30 x 1

23,2

288,0

1193

1757 009

37 x 1

24,6

355,2

1356

1757 010

48 x 1

27,6

460,8

1635

1757 011

61 x 1

29,6

585,6

1903

YKSYFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1757 012

7 x 1,5

14,4

100,8

484

1757 013

10 x 1,5

17,2

144,0

641

1757 014

12 x 1,5

17,6

172,8

687

1757 015

14 x 1,5

18,3

201,6

745

1757 016

16 x 1,5

19,3

230,4

825

1757 017

19 x 1,5

20,8

273,6

1037

1757 018

24 x 1,5

23,6

345,6

1254

1757 019

30 x 1,5

24,7

432,0

1414

1757 020

37 x 1,5

26,3

532,8

1616

1757 021

48 x 1,5

29,6

691,2

1968

1757 022

61 x 1,5

32,6

878,4

2499

YKSYFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1757 023

7 x 2,5

15,7

168,0

597

1757 024

10 x 2,5

18,7

240,0

789

1757 025

12 x 2,5

19,4

288,0

864

1757 026

14 x 2,5

20,9

336,0

1079

1757 027

16 x 2,5

21,8

384,0

1177

1757 028

19 x 2,5

22,7

456,0

1302

1757 029

24 x 2,5

25,9

576,0

1586

1757 030

30 x 2,5

27,4

720,0

1820

1757 031

37 x 2,5

29,1

888,0

2088

1757 032

48 x 2,5

33,4

1152,0

2739

YKSYFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1757 033

7 x 4

18,3

268,8

811

1757 034

10 x 4

23,3

384,0

1275

1757 035

12 x 4

23,9

460,8

1381

1757 036

14 x 4

24,9

537,6

1509

1757 037

16 x 4

26,0

614,4

1660

YKSYFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1757 038

7 x 6

20,7

403,2

1145

1757 039

10 x 6

25,3

576,0

1552

1757 040

12 x 6

25,9

691,2

1703

1757 041

14 x 6

27,3

806,4

1896

YKSYFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1757 042

7 x 10

23,3

672,0

1537

1757 043

10 x 10

28,7

960,0

2106

YKSYFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1757 044

7 x 16

26,0

1075,2

2042

1757 045

10 x 16

33,1

1536,0

3026

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.