KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne w pancerzu YKSYFtynżo 0,6/1 kV i YKSYFtyn 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi. Pancerz wykonany z taśm stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

Kable posiadają osłonę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolor izolacji żył w każdej warstwie:

brązowa żyła licznikowa, niebieska żyła kierunkowa oraz pozostałe żyły o dowolnej barwie

z wyjątkiem zielonej, żółtej, brązowej i niebieskiej,

w kablach YKSYFtynżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona jest jako żyła licznikowa w warstwie zewnętrznej zamiast żyły brązowej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSYFtyżo-O 0,6/1 kV i YKSYFty-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKSXSFtxnżo 0,6/1 kV i XnKSXSFtxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U           0,6/1 kV

Próba napięciowa               4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy         +70°C
      przy zwarciu                  +160°C

Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy            od -30 do +70°C
             podczas układania      od -5 do +50
°C

Minimalny promień gięcia        12 x średnica kabla

Palność kabla                     nierozprzestrzeniający płomienia

 

Próby palności                    PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                   ³ 25 mm2         PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                   < 25 mm2        PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy          IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YKSYFtynżo 0,6/1 kV

1548 004

7 x 1

12,6

67,2

303

1548 005

10 x 1

15,0

96,0

402

1548 006

12 x 1

15,6

115,2

444

1548 007

14 x 1

16,2

134,4

484

1548 008

16 x 1

16,9

153,6

530

1548 009

19 x 1

17,7

182,4

587

1548 010

24 x 1

20,3

230,4

725

1548 011

30 x 1

21,3

288,0

829

1548 012

37 x 1

22,7

355,2

959

1548 013

48 x 1

25,7

460,8

1192

1548 014

61 x 1

27,9

585,6

1434

YKSYFtynżo 0,6/1 kV

1548 001

7 x 1,5

13,4

100,8

357

1548 015

10 x 1,5

16,2

144,0

485

1548 016

12 x 1,5

16,6

172,8

529

1548 002

14 x 1,5

17,3

201,6

581

1548 017

16 x 1,5

18,1

230,4

641

1548 018

19 x 1,5

18,9

273,6

712

1548 019

24 x 1,5

21,7

345,6

881

1548 020

30 x 1,5

23,0

432,0

1029

1548 021

37 x 1,5

24,6

532,8

1199

1548 022

48 x 1,5

27,9

691,2

1499

1548 023

61 x 1,5

30,1

878,4

1800

YKSYFtynżo 0,6/1 kV

1548 003

7 x 2,5

14,5

168,0

449

1548 024

10 x 2,5

17,7

240,0

617

1548 025

12 x 2,5

18,2

288,0

681

1548 026

14 x 2,5

19,2

336,0

764

1548 027

16 x 2,5

20,1

384,0

847

1548 028

19 x 2,5

21,0

456,0

947

1548 029

24 x 2,5

24,2

576,0

1178

1548 030

30 x 2,5

25,5

720,0

1375

1548 031

37 x 2,5

27,4

888,0

1626

1548 032

48 x 2,5

31,1

1152,0

2043

YKSYFtynżo 0,6/1 kV

1548 033

7 x 4

17,3

268,8

647

1548 034

10 x 4

21,4

384,0

901

1548 035

12 x 4

22,0

460,8

1000

1548 036

14 x 4

23,2

537,6

1125

1548 037

16 x 4

24,3

614,4

1252

YKSYFtynżo 0,6/1 kV

1548 038

7 x 6

18,8

403,2

820

1548 039

10 x 6

23,6

576,0

1160

1548 040

12 x 6

24,2

691,2

1295

1548 041

14 x 6

25,4

806,4

1451

YKSYFtynżo 0,6/1 kV

1548 042

7 x 10

21,4

672,0

1162

1548 043

10 x 10

27,0

960,0

1652

YKSYFtynżo 0,6/1 kV

1548 044

7 x 16

24,3

1075,2

1634

1548 045

10 x 16

30,8

1536,0

2329

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.