KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV i YnKSYekw-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi. Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i ogranicza emisję zakłóceń do otoczenia.

Kable posiadają powłokę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w kablu YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSYekwżo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSYekw-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKSXSekwżo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSekw-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U            0,6/1 kV

Próba napięciowa                4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy          +70°C
      przy zwarciu                    +160
°C

Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy           od -30 do +70°C
             podczas układania     od -5 do +50
°C

Minimalny promień gięcia        12 x średnica kabla

Palność kabla                   nierozprzestrzeniający płomienia

 

Próby palności               PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

             ³ 25 mm2          PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

             < 25 mm2         PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

 

Wykonanie wg normy     IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

1097 004

7 x 1

10,5

72,0

181

1097 001

10 x 1

12,9

100,8

244

1097 013

12 x 1

13,3

120,0

275

1097 003

14 x 1

13,9

139,2

309

1097 005

16 x 1

14,6

158,4

347

1097 012

19 x 1

15,4

187,2

393

1097 014

24 x 1

17,8

235,2

484

1097 002

30 x 1

18,8

292,8

578

1097 015

37 x 1

20,2

360,0

689

1097 016

48 x 1

23,2

465,6

881

1097 017

61 x 1

25,4

590,4

1093

YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

1097 008

7 x 1,5

11,3

108,0

226

1097 009

10 x 1,5

13,9

151,2

306

1097 018

12 x 1,5

14,3

180,0

348

1097 006

14 x 1,5

15,0

208,8

393

1097 019

16 x 1,5

15,8

237,6

442

1097 011

19 x 1,5

16,6

280,8

503

1097 010

24 x 1,5

19,2

352,8

621

1097 007

30 x 1,5

20,3

439,2

746

1097 020

37 x 1,5

22,1

540,0

906

1097 021

48 x 1,5

25,4

698,4

1155

1097 022

61 x 1,5

27,6

885,6

1426

YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

1097 023

7 x 2,5

12,4

175,2

301

1097 024

10 x 2,5

15,4

251,2

413

1097 025

12 x 2,5

15,9

295,2

475

1097 026

14 x 2,5

16,7

343,2

539

1097 027

16 x 2,5

17,6

391,2

610

1097 028

19 x 2,5

18,5

463,2

698

1097 029

24 x 2,5

21,5

583,2

867

1097 030

30 x 2,5

23,0

727,2

1062

1097 031

37 x 2,5

24,7

895,2

1274

1097 032

48 x 2,5

28,6

1159,2

1649

YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

1097 033

7 x 4

15,0

276,0

449

1097 034

10 x 4

18,9

391,2

622

1097 035

12 x 4

19,5

468,0

717

1097 036

14 x 4

20,5

544,8

818

1097 037

16 x 4

21,6

621,6

930

YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

1097 038

7 x 6

16,5

410,4

595

1097 039

10 x 6

20,9

583,2

829

1097 040

12 x 6

21,5

698,4

970

1097 041

14 x 6

22,9

813,6

1112

YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

1097 042

7 x 10

18,9

679,2

883

1097 043

10 x 10

24,3

967,2

1251

YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

1097 044

7 x 16

21,6

1082,4

1289

1097 045

10 x 16

28,3

1543,2

1846

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.