Technokabel Spółka Akcyjna realizuje projekt pt: Kable bezhalogenowe do zastosowań w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji bezhalogenowych kabli elektroenergetycznych o podwyższonej odporności ogniowej, z utrzymaniem funkcji w trakcie pożaru. Technologia została opracowana samodzielnie przez firmę Technokabel Spółka Akcyjna w wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych.

Dzięki wdrożeniu nowej technologii będącej innowacją procesową powstaną 2 ulepszone rodzaje produktów oraz 1 nowy rodzaj produktu. Będą to kable o podwyższonej odporności ogniowej, z utrzymaniem funkcji w trakcie pożaru.

Całkowita wartość projektu: 10 230 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 603 500,00 PLN