PROFESJONALNY PRZEWÓD AUDIO-VIDEO Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny przewód audio-video PPAV-01 5x0,45/2,0 przeznaczony jest do podłączeń sygnałów video komputera (sygnałów RGB, synchronizacji poziomej i pionowej HV), poprzez interfejsy i przełączniki, do monitorów lub projektorów w salach projekcyjnych.

Przeznaczony jest także do transmisji cyfrowej sygnałów audio AES/EBU oraz łączenia urządzeń DMX np. sterowania efektami świetlnymi.

Dzięki specjalnej konstrukcji uzyskano małe wymiary i ciężar przewodu przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów przesyłanych sygnałów video.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne zapewniając prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Przewody bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru przewody te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

 

BUDOWA

-  żyły giętkie, wielodrutowe skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,15 mm),

-  izolacja żył wykonana ze spienionego polietylenu izolacyjnego,

-  ekran żył w postaci obwoju z drutów miedzianych oraz taśmy aluminiowo-poliestrowej,

-  żyły ekranowane w indywidualnych powłokach z tworzywa bezhalogenowego,

-  kolory powłok: żółty, niebieski, zielony, czerwony, czarny,

-  średnica na powłokach: 2,7±0,1 mm,

-  ośrodek skręcony z pięciu przewodów współosiowych,

-  ośrodek owinięty taśmą aluminiowo-poliestrową z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

-  powłoka przewodu wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze szarym, inne kolory na życzenie.

 

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa                 75 ± 3 W

Pojemność skuteczna
między żyłami przy 1 kHz         58 ± 3 nF/km

Maksymalna rezystancja
dowolnej żyły w temp. 20°C      160 W/km

Współczynnik skrócenia fali         78 %

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych            od -20 do +70 °C
      dla instalacji ruchomych       od    0 do +50 °C

Korozyjność wydziel. gazów        PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

         pH, około                       6,8

         konduktywność, około     0,4 µS/mm

Gęstość dymu                          PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

         przepuszczalność
         światła, min.                   70 %

Minimalny promień gięcia            10 x średnica kabla

Palność kabla                           nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                         PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Tłumienność falowa - maks.

f

MHz

1

2

5

50

100

200

300

a

dB/100 m

1,5

3,0

4,2

12,1

19,0

26,2

44,3

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Budowa

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm

mm

kg/km

kg/km

0205 001

5x0,45/2,0

9,0

31,5

96

 

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.