PROFESJONALNY PRZEWÓD AUDIO-VIDEO Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny przewód audio-video PPAV-06 3x0,45/2,0 przeznaczony jest do podłączeń sygnałów video komputera (sygnałów RGB, synchronizacji poziomej i pionowej HV), poprzez interfejsy i przełączniki, do monitorów lub projektorów w salach projekcyjnych.

Dzięki specjalnej konstrukcji uzyskano małe wymiary i ciężar przewodu przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów przesyłanych sygnałów video.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne zapewniając prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Przewody bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru przewody te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

BUDOWA

-  żyły giętkie, wielodrutowe skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,15 mm),

-  izolacja żył wykonana ze spienionego polietylenu izolacyjnego,

-  ekran żył w postaci obwoju z drutów miedzianych oraz taśmy aluminiowo-poliestrowej,

-  żyły ekranowane w indywidualnych powłokach z tworzywa bezhalogenowego,

-  kolory powłok: niebieski, zielony, czerwony,

-  średnica na powłokach: 2,7±0,1 mm,

-  ośrodek skręcony z trzech przewodów współosiowych,

-  ośrodek owinięty taśmą aluminiowo-poliestrową z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

-  powłoka przewodu wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze szarym, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa                    75 ± 3 W

Pojemność skuteczna
między żyłami przy 1 kHz            58 ± 3 nF/km

Napięcie pracy, maks.                150 V

Próba napięciowa                      700 V sk

Maksymalna rezystancja
dowolnej żyły w temp. 20°C        160 W/km

Współczynnik skrócenia fali         78 %

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych                od -20 do +70 °C
      dla instalacji ruchomych           od    0 do +50 °C

Korozyjność wydziel. gazów     PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

         pH, około                         6,8

         konduktywność, około     0,4 µS/mm

Gęstość dymu                     PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.         70 %

Minimalny promień gięcia      10 x średnica kabla

Palność kabla                     nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                    PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Tłumienność falowa - maks.

f

MHz

1

2

5

50

100

200

300

a

dB/100 m

1,5

3,0

4,2

12,1

19,0

26,2

44,3

 
 kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
 

Numer wyrobu

Budowa

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

 

mm

kg/km

kg/km

0205 006

3x0,45/2,0

7,5

20

62

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.