ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY MONTAŻOWE GIĘTKIE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Jednożyłowe elektroenergetyczne giętkie przewody montażowe LgY i LgYc na napięcie znamionowe 500 V i 750 V przeznaczone są do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych. Mogą być stosowane w szafach sterowniczych i kontrolnych, w urządzeniach RTV, w urządzeniach dla elektroniki i innych. Stosowane są również w urządzeniach i instalacjach oświetleniowych.

Przewody nadają się do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) – przewody LgY,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego ciepłoodpornego (PVC 90°C) – przewody LgYc,

- kolory izolacji żył zgodnie z życzeniem klienta wg normy PN-87/E-90050.

WYKONANIA SPECJALNE

LgYc 105°C - przewody, w których izolację żył wykonano z polwinitu ciepłoodpornego o zwiększonej odporności na temperaturę. Temperatura pracy ciągłej tych przewodów wynosi 105°C.

LgY-LSF - przewody, w których izolację żył wykonano z polwinitu o zmniejszonej emisji dymu (PVC LSF). W przypadku pożaru przewody te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest zmniejszona, a emitowane gazy są mniej korozyjne niż przy tradycyjnych polwinitach.

H05V-K i H07V-K - przewody wykonane wg normy harmonizowanej PN-EN-50525-2-31.

H05V2-K i H07V2-K - przewody o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego wykonane wg normy harmonizowanej PN‑EN-50525-2-31.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,35

0,50

0,75

1,0

1,5

2,5

4

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

55,7

39,0

26,0

19,51

13,3

7,98

4,95

Minimalna rezystancja izolacji dla PVC w temp. 70°C i PVC ciepłoodp. w temp. 95°C

LgY 500, LgYc 500

LgY 750, LgYc 750

MΩ·km

 

 

0,014

0,016

 

 

0,012

0,015

 

 

0,011

0,013

 

 

0,010

0,012

 

 

0,0085

0,010

 

 

0,0071

0,0089

 

 

0,0069

0,0082

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

                przewody 500 V

                przewody 750 V

300/500 V,

450/750 V

 

2000 V sk

2500 V sk

Zakres temperatur pracy

      LgY

      LgYc

Minimalny promień gięcia

Palność przewodu

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 70°C

od - 30 do + 90°C

7,5 x średnica przewodu

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-87/E-90050, PN-87/E-90054

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

LgY 500 V

0028 001

0,35

2,00

3,36

7,0

0028 003

0,50

2,14

4,8

9,0

0028 005

0,75

2,40

7,2

12,0

0028 007

1,00

2,54

9,6

14,5

0028 009

1,50

2,80

14,4

20,0

0028 012

2,50

3,20

24,0

30,0

LgY 750 V

0029 001

0,35

2,40

3,36

9,0

0029 003

0,50

2,54

4,8

11,0

0029 005

0,75

2,80

7,2

14,1

0029 007

1,00

2,94

9,6

17,0

0029 010

1,50

3,20

14,4

22,4

0029 012

2,50

3,60

24,0

32,6

LgYc 500 V

0031 001

0,35

2,00

3,36

7,0

0031 002

0,50

2,14

4,8

9,0

0031 003

0,75

2,40

7,2

12,0

0031 004

1,00

2,54

9,6

14,5

0031 005

1,50

2,80

14,4

20,0

0031 006

2,50

3,20

24,0

30,0

LgYc 750 V

0032 001

0,35

2,40

3,36

9,0

0032 002

0,50

2,54

4,8

11,0

0032 003

0,75

2,80

7,2

14,1

0032 004

1,00

2,94

9,6

17,0

0032 006

1,50

3,20

14,4

22,4

0032 008

2,50

3,60

24,0

32,6

0032 009

4

4,6

38,4

53,9

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.