KABEL DO TRANSMISJI CYFROWEJ Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane J-2Y(St)(St)Y 120 W z wiązkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu i przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Kable zapewniają transmisję w systemach: ISDN, PCM, RS 232, RS 422, RS 423, Ethernet 10baseT 10 Mb/s, Token Ring 4/16 Mb/s.

Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, o średnicy 0,4 mm,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkiego drutu miedzianego ocynowanego, umieszczoną pod ekranem,

- pary ekranowane skręcone w ośrodek,

- ekran statyczny ośrodka z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkiego drutu miedzianego ocynowanego, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

J-2Y(St)(St)H 120 W - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa

Pojemność skuteczna między żyłami przy 1 kHz, około

Minimalna rezystancja izolacji

Tłumienność falowa [dB/100 m],maks. - przy częstotliwości (MHz):

1

                                                                   4

                                                                 10

                                                                 16

120 ± 15 Ω

50 ± 5 nF/km


10 GΩ·km

 

3,6


6,0


9,0


11,0

Napięcie pracy

Próba napięciowa

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Zakres temperatur pracy

                podczas pracy

                podczas układania

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

150 V

1500 V sk

290 Ω/km

 


od - 30 do + 70 °C

od    -5 do + 50 °C

15 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x średnica żyły

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm

mm

kg/km

kg/km

0021 001

8 x 2 x 0,4c

10,0

30,2

107

0021 002

12 x 2 x 0,4c

12,5

44,7

160

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.