KABLE TELEKOMUNIKACYJNE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

ZASTOSOWANIE

Kable YnC-YTKSYekp nx(1x2x0,6c) z wiązkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu i przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowanie ekranowanych wiązek parowych pozwala w bardzo dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Kable nadaje się do ułożenia wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych ocynowanych o średnicy 0,6 mm,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PCV) - kolory izolacji żył: czarny, szary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkiego drutu miedzianego ocynowanego, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka na parach ekranowanych wykonana z polwinitu (PVC) w celu wzajemnego odizolowania ekranów par, z nadrukowanymi czarnymi numerami par,

- pary ekranowane w powłokach skręcone w ośrodek,

- ekran wspólny w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 80 %,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze szarym RAL 7035, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy


Próba napięciowa

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

 

Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz


Minimalna rezystancja izolacji

 

150 V


1000 V sk

135,8 Ω/km

 

 

200 nF/km

 

20 MΩ·km

 

Zakres temperatur pracy

            dla instalacji stałych

            dla instalacji ruchomych

 

Minimalny promień gięcia

 

Palność kabla

 

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 50°C

 

10 x średnica kabla

 

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

 

WT-TK-4, PN-92/T-90320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x średnica żyły

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm

mm

kg/km

kg/km

1095 001

12x(1x2x0,6c)

14,5

165

320

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.