СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

 Technokabel S.A. uzyskał kolejny Certyfikat Instytutu Łączności wydany na Oklabowanie wewnątrz budynków do 100MHz.

CIŁ został wydany na przewody typu:

LAN T11, LAN T11 FOR, LAN UT11, LAN T15, LAN T10 PKM

ceryfikat do pobrania:

acrobat reader_50x50 Technokabel S.A. uzyskał Certyfikat Instytutu Łączności wydany na Oklabowanie wewnątrz budynków do 100MHz.

CIŁ został wydany na przewody typu:

UTP kat. 5e

 

ceryfikat do pobrania:

acrobat reader_50x50

  Technokabel S.A. uzyskał Certyfikat Instytutu Łączności wydany na Oklabowanie wewnątrz budynków do 100MHz.

CIŁ został wydany na przewody typu:

UTP, UTP-H, UTP(9YY), FTP, FTP-H, FTP-C, FTP-C-H, FTP-C-11Y

ceryfikat do pobrania:

acrobat reader_50x50

 

Technokabel S.A. uzyskał kolejne dopuszczenie kolejowe wydane przez Instytut Kolejnictwa na przewody stosowane w taborze szynowym, kolejowym i miejskim.

Dopuszczenie zostało wydane na przewody typu:

TECHNORAY-3

dokument do pobrania:

acrobat reader_50x50

Technokabel S.A. uzyskał dopuszczenie kolejowe wydane przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa na kable dla instalcji niskiego napięcia w taborze kolejowym i metra warszawskiego, oraz tramwajach.

Dopuszczenie zostało wydane na przewody typu:

LIHCH 1x1,0mm2 i LIHCH 2:16x0,14:2,5mm2, oraz LIH 1x0,14:2,5mm2

dokument do pobrania:

acrobat reader_50x50

 Technokabel S.A. uzyskał atest wydany przez Instytut Technik Innwacyjnych EMAG w zakresie odporności na rozprzestrzenianie płomienia oraz właściwości wskazinka tlenowego osłony (powłoki zewnetrznej).

Do pobrania:

acrobat reader_50x50

 Technokabel S.A. uzyskał atest wydany przez Instytut Technik Innwacyjnych EMAG w zakresie budowy i konstrukcji.

Atest do pobrania:

acrobat reader_50x50

Technokabel S.A. uzyskał atest wydany przez Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG - Zakład Atestacji w zakresie odporności na rozprzestrzenianie płomienia oraz właściwości wskazinka tlenowego osłony (powłoki zewnetrznej).

Atest do pobrania:

acrobat reader_50x50

Miło nam poinformować, że Technokabel S.A. uzyskał  atest wydany przez Instytut Technik Innwacyjnych EMAG w zakresie budowy i konstrukcji ekranów.

Atetst do pobrania:

acrobat reader_50x50

 Technokabel S.A. uzyskał atest wydany przez Instytut Technik Innwacyjnych EMAG w zakresie odporności na rozprzestrzenianie płomienia oraz właściwości wskazinka tlenowego osłony (powłoki zewnetrznej).

Atest do pobrania:

acrobat reader_50x50

 Technokabel S.A. uzyskał atest wydany przez Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG - Zakład Atestacji w zakresie budowy i konstrukcji.

Atest do pobrania:

acrobat reader_50x50

Z przyjemnością informujemy że Technokabel S.A. uzyskał kolejny międzynarodowy certyfikat UL Underwriters Laboratories - U.S.A.

- Style 2464 - przewody wielozyłowe na napięci do 300V, maksymalna temperatura pracy 80 st. C

LiYY (2464), LiYY-P (2464), LiYCY-P (2464), LiYCY-P (2464)
LiY(St)Y (2464), LiY(St)Y-P (2464), LiY(St)CY (2464)


ul2464

 

 

 

 Informujemy że Technokabel S.A. uzyskał międzynarodowy certyfikat UL Underwriters Laboratories - U.S.A.

- Style 1061 - przewody jednożyłowe na napięcie do 300V, izolacja PVC,

maksymalna temperatura pracy 80 st. C,

przekroje żył 30-16 AWG (0,05mm kw. - 1,31mm kw.)

LiY (1061), TLY (1061), TDY (1061)


ul1061

 

 

 

 Technokabel S.A. uzyskał certyfikat na przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikat został wydany na przewody typu:  
HDGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V

HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HLGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V


Obecnie jesteśmy jedynym krajowym producentem oferującym ww przewody z klasyfikacją pożarową E30 i E90.

 

 

Certyfikat Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

Miło nam poinformować, że Technokabel S.A. uzyskał Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikat został wydany na kable elektroenergetyczne, ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu:

NHXH FE180 PH30/E30; NHXH FE180 PH90/E90;

NHXCH FE180 PH30/E30; NHXCH FE180 PH90/E90

(N)HXH FE180 PH30/E30; (N)HXH FE180 PH90/E90;

(N)HXCH FE180 PH30/E30; (N)HXCH FE180 PH90/E90

NHXHX FE180 PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90

Uwaga:

Kable z literą „(N)” w nawiasie są kablami o izolacji silikonowej (ceramizującej) natomiast kable z literą „N” bez nawiasu są kablami o izolacji mikowej odpornej na działanie wody podczas pożaru, które można instalować w pomieszczeniach chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG).

Certyfikat
acrobat reader_50x50

 

 

 

 Technokabel S.A. uzyskał certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable do instalacji przeciwpozarowych w izolacji i powloce z tworzywa bezhalogenowego.

Certyfikat został wydany na przewody typu:

HTKSH, oraz HTHKSekw

 

Certyfikat Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

 

 

 

 Technokabel S.A. uzyskał certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Certyfikat został wydany na kable ognioodporne typu:

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 i HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

Certyfikat
acrobat reader_50x50

 

 

 

 Technokabel S.A. uzyskał certyfikat wydany przez CNBOP na telekonmunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych.

Certyfkiat dotyczy przewodów typu:

YnTKSY, YnTKSYekw, oraz YnTKSXekw

Certyfikat  
acrobat reader_50x50  

 Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia na przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej.

Świadectwo Dopuszczenia zostało wydane na przewody typu:  
HDGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V

HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HLGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V


 

Świadectwo Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

 Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable do instalacji przeciwpozarowych w izolacji i powloce z tworzywa bezhalogenowego.

Świadectwo Dopuszczenia zostało wydane na przewody typu:

HTKSH, oraz HTHKSekw

 

Świadectwo Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

 

 

 

 Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP na telekonmunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych.

Świadectwo Dopuszczenia dotyczy przewodów typu:

YnTKSY, YnTKSYekw, oraz YnTKSXekw

Świadectwo  
acrobat reader_50x50  

Miło nam poinformować, że Technokabel S.A. uzyskał kolejną aprobatę wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej-PIB  na kable ognioodporne ekranowane typu (N)HXCH-J-SERVO o izolacji z gumy silikonowej nierozprzestrzeniającej płomienia i w powłoce z tworzywa bezhalogenowego, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, przeznaczone do instalacji przeciwpożarowych w szczególności do łączenia silników z falownikami (przekształtnikami częstotliwości) w urządzeniach przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru.

Kable są odporne na oddziaływanie wody zgodnie z normą PN-EN 50200 Annex E i mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych).

Aprobata do pobrania:

acrobat reader_50x50

Группы кабелей

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

gora 1 kopia

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

gora 1 kopia

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Solution Partner


131118 Solution Partner Emblem_Automation Drives_horizontal_Contour_72dpi_rgb

IWMA


IWMA member_badge

Наверх