Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów.

 

tuv140012004Certyfikat TUV na system zarządzania środowiskowego zgodny z najnowszą normą ISO 14001:2015 w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów.

Technokabel Spółka Akcyjna realizuje projekt pt: Kable bezhalogenowe do zastosowań w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji bezhalogenowych kabli elektroenergetycznych o podwyższonej odporności ogniowej, z utrzymaniem funkcji w trakcie pożaru. Technologia została opracowana samodzielnie przez firmę Technokabel Spółka Akcyjna w wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych.

Dzięki wdrożeniu nowej technologii będącej innowacją procesową powstaną 2 ulepszone rodzaje produktów oraz 1 nowy rodzaj produktu. Będą to kable o podwyższonej odporności ogniowej, z utrzymaniem funkcji w trakcie pożaru.

Całkowita wartość projektu: 10 230 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 603 500,00 PLN

Technokabel Spółka Akcyjna realizuje projekt pt: Specjalistyczne kable w izolacji polimerowej sieciowanej radiacyjnie o zaawansowanych właściwościach, w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii sieciowania radiacyjnego dla różnych typów kabli oraz wybranych materiałów izolacyjnych. Oprócz zaprojektowania nowej technologii powstanie 5 grup prototypów kabli.

Efektem projektu będzie gotowa do wdrożenia, innowacyjna technologia sieciowania radiacyjnego kabli. Pozwoli ona na wprowadzenie do oferty firmy Technokabel Spółka Akcyjna nowych produktów – kabli sieciowanych radiacyjnie.

Całkowita wartość projektu: 7 383 153,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 261 403,99 PLN

Technokabel Spółka Akcyjna realizuje projekt pt: Prototypy mikrokabli do zastosowań w wysoce zaawansowanych dziedzinach przemysłu, w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Celem projektu jest zbadanie możliwości miniaturyzacji kabli poprzez opracowanie autorskiej technologii nakładania różnorodnych tworzyw sztucznych na drut o zmniejszonej średnicy oraz zastosowanie nowych materiałów izolacyjnych. Oprócz zaprojektowania nowej technologii powstanie 5 grup prototypów kabli.

Efektem projektu będzie gotowa do wdrożenia, innowacyjna technologia wytwarzania mikrokabli.  Pozwoli ona na wprowadzenie do oferty firmy Technokabel Spółka Akcyjna nowych i ulepszonych grup kabli.

Całkowita wartość projektu: 7 916 444,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 542 832,80 PLN

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (30.08.2016 r.) został rozstrzygnięty przetarg wg. zapytania ofertowego nr 2/3.2.2.POIR/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 na dostawę urządzeń: zdawczego i nawijarek bramowych do linii produkcyjnej.
Przetarg wygrała firma Kabeltechnik Sp. z o.o.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
W związku z ubieganiem się firmy Technokabel Spółka Akcyjna o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
zapraszamy do składania ofert na zapytanie nr 2 na dostawe nawijarek bramowych.Szczegóły w załącznikach.

Załącznik nr 1 Wzór oferty do zapytania ofertowego nr 2/3.2.2.POIR/2016

Word-icon 50x50

Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 2/3.2.2.POIR/2016

acrobat reader 50x50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się firmy Technokabel Spółka Akcyjna o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w wyniku konkursu ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2POIR/2016 wyłoniono dostawcę Transformatora i rozdzielni SN i jest nim firma ZPUA S.A. z Włoszczowej.

Zapytanie ofertowe NR 1/3.2.2.POIR/2016

Word-icon 50x50

Zapytanie ofertowe nr 1 Kredyt na innowacje technologiczne POIR 2016

acrobat reader 50x50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się firmy Technokabel Spółka Akcyjna o dofinansowanie w ramach działania 1.2. Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w wyniku konkursu ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/INNOCHEM/2016 wyłoniono Podwykonawcę w projekcie i jest nim Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Katalog kabli

Program produkcji

Produkujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym.

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony