KABLE KONTROLNO-POMIAROWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable LiY(St)Y-P  nx(2x0,5c) przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu i przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Ekran statyczny chroni tory transmisyjne przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Kable są zaprojektowane do technologii połączeń Maxi-Termi-Point.

BUDOWA

- żyły giętkie, siedmiodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,3 mm), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),

- żyły izolowane skręcone w pary - kolory izolacji żył w parach:

     żyła a - pomarańczowa z nadrukowanym czarnym numerem pary,
  żyła b - biała z nadrukowanym czarnym numerem pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą o przekroju 0,5 mm2 (7x0,3 mm) wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

LiH(St)H-P  nx(2x0,5c) (odpowiednik: NOMAK-HF) - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

LiY(St)Yu-P  nx(2x0,5c) - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

DANE TECHNICZNE

Impedancja przy 10 MHz,

 

Pojemność skuteczna między żyłami przy 800 Hz,

 

Maks. rezystancja pętli żył
w temp. 20 °C

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Napięcie pracy

 

Próba napięciowa

 

100 ± 10 Ω


100 nF/km*)

 


81 Ω/km20 MΩ·km


150 V

 

2,0 kV sk

Tłumienność falowa [dB/100 m] maks.- przy częstotliwości (kHz):

9,6

19,2

64,0

                               100,0

200,0

                 1000,0

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych


Minimalny promień gięcia


Palność kabla


Próby palności

 

 

 
0,3

0,5

0,7

0,9

1,5

2,9

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C


15 x średnica kabla


nierozprzestrzeniający płomienia


PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) wartość ta w przewodach o liczbie par <= 4 może być o 20 % większa

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.