SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane taśmami miedzianymi YKGSYektyn 150/250 V, YKGSYektyn 300/500 V i YKGSYektyn 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Wspólny ekran z taśm chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Powłoka wewnętrzna zwiększa wytrzymałość mechaniczną kabla.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 06/09 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atest nr 06/09/A1 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

żyły jednodrutowe miedziane (druty ocynowane na życzenie), klasy 1 zgodnie z PN-EN 60228,

izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

Liczba

żył w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

żyły inne niż ochronna

3

zielono-żółta

czarna i niebieska

4

zielono-żółta

czarna, niebieska i brązowa

5

zielono-żółta

czarna, niebieska, brązowa i czarna

> 5

zielono-żółta

czarna z nadrukowanymi numerami żył

-  żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek kabla, wykonuje się kable z liczbą żył: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 70 i 75,

-  ośrodek kabla w powłoce z polwinitu oponowego (PVC),

-  ekran kabla w postaci owinięcia z taśm miedzianych,

-  osłona ochronna kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKGSXektyn - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Osłona ochronna kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnKGSXektxn - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka wewnętrzna i osłona ochronna kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,0

1,5

2,5

4

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

150/250

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

4000

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

12 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-25

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

150/250 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1735 001

2 x 1 + 1

9,5

55

149

1735 002

4 x 1 + 1

10,5

79

192

1735 003

6 x 1 + 1

11,1

100

225

1735 004

9 x 1 + 1

13,0

137

295

1735 005

13 x 1 + 1

13,8

179

360

1735 006

20 x 1 + 1

15,5

253

475

1735 007

2 x 1,5 + 1,5

10,4

74

186

1735 008

4 x 1,5 + 1,5

11,7

109

250

1735 009

6 x 1,5 + 1,5

12,4

139

295

1735 010

9 x 1,5 + 1,5

14,8

192

395

1735 011

13 x 1,5 + 1,5

15,8

254

485

1735 012

2 x 2,5 + 2,5

11,3

105

235

1735 013

4 x 2,5 + 2,5

12,8

160

325

1735 014

6 x 2,5 + 2,5

13,6

211

390

1735 015

9 x 2,5 + 2,5

16,4

295

530

1735 016

2 x 4 + 4

12,8

155

320

1735 017

4 x 4 + 4

14,6

240

450

1735 018

6 x 4 + 4

15,7

321

550

1735 019

9 x 4 + 4

19,5

450

775

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1736 001

2 x 1 + 1

10,3

59

172

1736 002

4 x 1 + 1

11,6

84

225

1736 003

6 x 1 + 1

12,3

105

265

1736 004

9 x 1 + 1

14,6

143

350

1736 005

13 x 1 + 1

15,6

186

420

1736 006

20 x 1 + 1

17,7

262

560

1736 007

2 x 1,5 + 1,5

10,9

75

198

1736 008

4 x 1,5 + 1,5

12,3

110

265

1736 009

6 x 1,5 + 1,5

13,0

142

315

1736 010

9 x 1,5 + 1,5

15,6

196

425

1736 011

13 x 1,5 + 1,5

16,7

258

520

1736 012

2 x 2,5 + 2,5

11,7

109

250

1736 013

4 x 2,5 + 2,5

13,3

163

340

1736 014

6 x 2,5 + 2,5

14,2

214

415

1736 015

9 x 2,5 + 2,5

17,2

298

560

1736 016

2 x 4 + 4

13,6

159

350

1736 017

4 x 4 + 4

15,7

244

490

1736 018

6 x 4 + 4

16,9

326

600

1736 019

9 x 4 + 4

21,1

457

845

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

0953 007

2 x 1 + 1

11,2

62

196

0953 002

4 x 1 + 1

12,7

88

260

0953 014

6 x 1 + 1

13,5

110

305

0953 004

9 x 1 + 1

16,2

150

405

0953 001

13 x 1 + 1

17,4

194

490

0953 015

20 x 1 + 1

20,2

270

670

0953 008

2 x 1,5 + 1,5

11,7

80

225

0953 009

4 x 1,5 + 1,5

13,3

115

305

953 012

6 x 1,5 + 1,5

14,2

147

360

0953 013

9 x 1,5 + 1,5

17,2

202

480

0953 016

13 x 1,5 + 1,5

18,9

265

610

0953 017

2 x 2,5 + 2,5

12,6

111

280

0953 006

4 x 2,5 + 2,5

14,4

167

380

0953 010

6 x 2,5 + 2,5

15,4

219

460

0953 018

9 x 2,5 + 2,5

19,2

305

640

0953 019

2 x 4 + 4

14,5

162

380

0953 011

4 x 4 + 4

16,8

249

535

0953 020

6 x 4 + 4

18,5

331

675

0953 021

9 x 4 + 4

22,7

464

925

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.