techTECHNOKABEL został założony w 1982 r. przez grupę inżynierów z wieloletnią praktyką   w przemyśle kablowym i działał jako firma konsultingowo-usługowa do 1986 r., w którym to roku została uruchomiona własna fabryka kabli w Szreńsku k/Mławy. Po przekształceniach własnościowych w 1992 r. TECHNOKABEL stał się Spółką Akcyjną z całkowicie polskim kapitałem, w której zarząd dysponuje pakietem większościowym - zatrudnienie w firmie wynosi 150 osób, w tym w fabryce około 100 osób.
 
Spółka prowadzi we własnym zakresie prace rozwojowe, systematycznie modernizując fabrykę i opracowując rokrocznie ponad setkę nowych wyrobów kablowych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii, wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców.  W ostatnich latach została podwojona powierzchnia produkcyjna, zakupione zostały nowe urządzenia, zmodernizowano i skomputeryzowano kilka istniejących linii, co zwielokrotniło możliwości dostaw.
 
Specjalizacją naszą są m.in. kable do automatyki, sterowania, sygnalizacji, transmisji danych, instalacji alarmowych, telekomunikacyjne i p.pożarowe, audio-video jak również kable elektroenergetyczne do napięć 0,6/1kV, o przekrojach żył do 300 mm2 (jednożyłowe), w tym pancerzone. Załączony program produkcji TECHNOKABEL S.A. obejmuje tylko podstawowe asortymenty - produkujemy w każdym roku około 1000 typowymiarów kabli w bardzo licznych wykonaniach, w tym według indywidualnych wymagań naszych odbiorców.
 
Klientami naszymi są firmy ze wszystkich niemal branż jak również wojsko oraz inne służby i organizacje. Jesteśmy dostawcą kabli do krajów Unii Europejskiej i kandydujących do niej, jak również do polskich oddziałów znanych koncernów światowych.
 
W 2003 roku Spółka przeprowadziła się do nowej siedziby w Warszawie, przy której został również uruchomiony nowoczesny, największy w Warszawie skład kabli. Jednocześnie zaczął w pełni funkcjonować informatyczny zintegrowany system zarządzania usprawniając organizację i doskonaląc obsługę naszych klientów.

 

W 1998 r. TECHNOKABEL wdrożył system zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001. Certyfikat został przyznany przez TÜV Management Service GmbH w 1999 r., a ponowne audyty certyfikujące potwierdzają spełnianie wymagań norm.

TECHNOKABEL został również wyróżniony m.in. przez BCC jako Lider Polskiego Biznesu (1998) - ta nagroda jest uważana za jedną z najbardziej prestiżowych w Polsce.