KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne TECHNOFLAME (N)HXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających).

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia  wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kabli nie można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Powłoka kabli jest odporna na promieniowanie UV. Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia przed wodą i wilgocią, kable mogą być układane w wodzie i w ziemi.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- żyła współosiowa wykonana w postaci obwoju z drutów miedzianych gołych oraz spirali przeciwskrętnej z taśmy miedzianej,

- żyła współosiowa owinięta taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach HM4 wg PN-HD 604 S1 w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

 

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

   

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2

pH

> 4,3

konduktywność

< 2,5 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

60-80%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN IEC 60331-1

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

CNBOP-PIB-KOT-2021/0311-3701 wyd.2, WT-TK-44

Klasa reakcji na ogień (zgodnie z PN-EN 13501-6)              

B2ca-s1b,d0,a1 

Deklaracje KDWU dostępne są na www.technokabel.com.pl


Instalacja kabla - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli, zgodnych z wydanymi dla producentów zamocowań Krajowymi Ocenami Technicznymi (KOT). Należy stosować tylko certyfikowane zespoły kablowe, przebadane zgodnie z normą DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE


TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.