PRZEWODY GŁOŚNIKOWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Przewody głośnikowe  IPG (bardzo giętkie) stosowane są do połączeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości i kolumnami głośnikowymi.

Przewody wykonywane są jako płaskie we wspólnej izolacji polwinitowej oraz jako okrągłe o izolacji i powłoce polwinitowej.

Przewody nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

 

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

  przezroczysty z czarnym lub czerwonym wzdłużnym paskiem na jednej z żył, inne kolory izolacji lub paska na życzenie - dla przewodów płaskich,

  przezroczysty z czarnym nadrukiem na żyłach - dla przewodów okrągłych,

- powłoka przewodów okrągłych wykonana ze specjalnego polwinitu, kolory na życzenie.

 

WYKONANIA SPECJALNE

IPG OFC - przewody, w których żyły wykonano z miedzi beztlenowej (OFC) ang. oxygen-free copper.

IPG-HF - przewody bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4

6

10

Rezystancja żył w temp. 20°C

  wartość maksymalna

  wartość średnia

Ω/km

 

13,3

12,5

 

7,98

7,5

 

4,95

4,7

 

3,3

3,0

 

1,91

1,8

Indukcyjność, około

mH/km

30

9

4

2

1,5

 
 
 
 
 
 
 
 

Napięcie pracy, maks.

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Próba napięciowa

 

 

300 V

 

200 MΩ·km

 

1500 V sk

 

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

 

Palność przewodu

 

Próby palności

 

od - 30 do + 70°C

od - 10 do + 50°C

5 x szerokość przewodu

 

nierozprzestrzeniający płomienia

 

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
 

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Budowa żyły

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

mm

kg/km

kg/km

0020 009

2 x 2,5

140 x 0,15

3,7x7,5

50,5

65,0

0020 001

2 x 4,0

126 x 0,20

4,6x9,4

80,0

103,0

0020 002

2 x 6,0

126 x 0,25

5,8x11,7

115,2

161,0

0020 003

2 x 10,0

588 x 0,15

6,8x13,8

192,0

250,0

0020 010

4 x 4,0

126 x 0,20

12,9

153,6

263,0

0020 011

4 x 6,0

126 x 0,25

14,8

230,4

368,0

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innej konstrukcji żyły i innych wymiarach zewnętrznych.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.