KABEL DO SIECI LONWORKS Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kabel LON BUS 1x2x16 AWG przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki z magistralą LONWORKS.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, 16 AWG (19x0,29 mm),

- izolacja żył wykonana ze specjalnego polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji żył: biały, czarny,

- żyły izolowane skręcone w parę,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7037, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy:  300 V

Pojemność skuteczna  między żyłami przy 1 kHz, maks.:  80 nF/km

Minimalna rezystancja izolacji:   100 ΩW·km

Indukcyjność, około:   0,6 mH/km

Próba napięciowa:  1500 V sk

Maksymalna rezystancja  pętli żył w temp. 20oC:  29,6 Ω/km

Zakres temperatur pracy:  od -20 do +80 °C

Minimalny promień gięcia: 15 x średnica kabla

Palność kabla:   nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności:  PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy:   IEC 61158, PN-EN 50170, DT

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE