KABLE OGNIOODPORNE BEZHALOGENOWE Karta katalogowa  Deklaracje CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable ognioodporne bezhalogenowe ekranowane TECHNOFLAME HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 przeznaczone są do połączeń stałych urządzeń systemów alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) itp. oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej.

Posiadają one Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru.

W przypadku pożaru, kable te zapewniają podtrzymanie funkcji kabla (tj. zapewnienie transmisji danych oraz dopływu energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować w warunkach pożaru i oraz podczas jego gaszenia np. instalacje oświetlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable są odporne na oddziaływanie wody zgodnie z normą PN-EN 50200 Annex E i mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych).

Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego - kolory izolacji żył wg norm PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- czerwona powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg EN 50290-2-27 i VDE 0250-214 – HM2.

DANE TECHNICZNE

Typ kabla

 

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

Średnica żyły przewodzącej

mm

0,8

1,0

1,4

1,8

2,3

2,8

Przekrój żyły przewodzącej

mm2

0,5

0,75

1,5

2,5

4

6

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

75

48

24,5

14,9

9,3

6,3

Pojemność pomiędzy żyłami pary przy 1 kHz       

- maksymalna

nF/km

100

100

130

130

130

140

                                  - średnia

80

90

110

120

120

130

Napięcie pracy:    240 V
Próba napięciowa:    1500 V sk
Minimalna rezystancja izolacji:    500 MΩ·km
Indukcyjność, około:    0,7 mH/km
Korozyjność wydziel. gazów:     PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około:     >4,3
konduktywność, około:    <2,5 µS/mm
Gęstość dymu:     PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
przepuszczalność światła, min.:    80 %

 Zakres temperatur pracy:
    podczas pracy    od - 30 do + 80°C
    podczas układania    od   - 5 do + 70°C
Minimalny promień gięcia:    10 x średnica kabla
Palność kabla: nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności
        
Próby palności: PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:
E30-E90: DIN 4102-12    

PH90: - PN-EN 50200+Załącznik E lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180: IEC 60331-21, IEC 60331-11
Wykonanie wg norm: CNBOP-PIB-KOT-2021/0296-3701 wyd.1; WT-TK-43

Klasa reakcji na ogień:       B2ca-s1a,d0,a1
(zgodnie z PN-EN 13501-6)

Deklaracje KDWU dostępne są na www.technokabel.com.pl

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli, zgodnych z wydanymi dla producentów zamocowań Krajowymi Ocenami Technicznymi (KOT) lub Aprobatami Technicznymi (AT). Należy stosować tylko certyfikowane zespoły kablowe, przebadane zgodnie z normą DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych średnicach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.