KABLE KONTROLNO-POMIAROWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50

 

 

ZASTOSOWANIE

Kable kontrolno-pomiarowe o konstrukcji parowej typu ICA-Y(St)Y 300/500 V przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chemicznego, petrochemicznego i papierniczego.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29%).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe, z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC typu T1 wg PN-EN 50363-3), kolory izolacji żył: biały i czerwony z nadrukiem numeru pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miedzi ocynowanej, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC typu TM1 wg PN-EN 60363-4-1) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca, w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.


 DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

73,6

50,1

37,0

24,7

15,15

Maksymalna pojemność między żyłami przy 1 kHz

nF/km

140

150

160

160

180


 

Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

żyła/żyła

1500 Vsk

żyła/ekran         

1000 Vsk

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 80°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Olejoodporność

PN-EN 60811-2-1

Wykonanie w oparciu o

BS 5308 Część 2 Typ 1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE