PRZEWODY GŁOŚNIKOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Przewody głośnikowe TLYp i TLgYp (bardzo giętkie) stosowane są do połączeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości i kolumnami głośnikowymi.

Przewody wykonywane są jako płaskie we wspólnej izolacji polwinitowej.

Dzięki specjalnej konstrukcji żył uzyskano bardzo dobre własności akustyczne potwierdzone badaniami przeprowadzonymi na Wydziale Elektroakustyki Politechniki Warszawskiej.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

 

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe skręcone z miękkich drutów miedzianych,

- izolacja żył wykonana z poliwinitu izolacyjnego (PVC),

- kolory izolacji żył:

- czarny z białym lub biały z czarnym wzdłużnym paskiem na jednej z żył (przekroje 0,35 i 0,5 mm2),

- przezroczysty z czarnym lub czerwonym wzdłużnym paskiem na jednej z żył (pozostałe przekroje), inne kolory izolacji lub paska na życzenie.

 

WYKONANIA SPECJALNE

TLYp OFC i TLgYp OFC - przewody, w których żyły wykonane są z miedzi beztlenowej (OFC; ang. oxygen-free copper).

TLHp i TLgHp - przewody w izolacji z tworzywa bezhalogenowego stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 

DANE TECHNICZNE

Przewody TLYp

Przekrój żył

mm2

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

Rezystancja żył w temp. 20°C

- wartość maksymalna

- wartość średnia

Ω/km

 

55,4

54,6

 

39,0

37,4

 

26,0

24,8

 

19,5

18,8

 

13,3

12,3

Indukcyjność, około

mH/km

422

203

96

51

30

 

Przewody TLgYp

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4

6

10

Rezystancja żył w temp. 20°C

- wartość maksymalna

- wartość średnia

Ω/km

 

13,3

12,5

 

7,98

7,5

 

4,95

4,7

 

3,3

3,0

 

1,91

1,8

Indukcyjność, około

mH/km

30

9

4

2

1,5

 

Minimalna rezystancja izolacji:     200 MΩ×km

Napięcie pracy:    300 V

Próba napięciowa:  1500 V sk

Indukcyjność:    0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy:

      dla instalacji stałych             od -30 do +80 °C
      dla instalacji ruchomych        od -10 do +50 °C

Minimalny promień gięcia:  5 x szerokość przewodu

Palność przewodu:   nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności:    PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

TLYp

0246 002

2 x 0,35

20 x 0,15

1,6x3,4

11,0

0246 027

2 x 0,5

15 x 0,95

2,2x4,5

18,0

0246 028

2 x 0,75

22 x 0,195

2,2x4,6

21,5

0246 029

2 x 1,0

30 x 0,195

2,5x5,1

28,5

0246 030

2 x 1,5

28 x 0,246

2,8x5,7

38,5

TLgYp

0237 026

2 x 1,5

85 x 0,144

2,8x5,7

38,0

0237 025

2 x 2,5

140 x 0,144

3,7x7,5

62,0

0237 027

2 x 4,0

126 x 0,195

4,6x9,4

103,0

0237 028

2 x 6,0

126 x 0,246

5,8x11,7

161,0

0237 015

2 x 10,0

588 x 0,144

6,8x13,8

249,0

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innej konstrukcji żyły i innych wymiarach zewnętrznych.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.