KABLE ISKROBEZPIECZNE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50

 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOKONTROL IB-YSLCY-P z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w obwodach iskrobezpiecznych i strefach zagrożonych wybuchem na napięcie pracy 300/500 V.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i `wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył w parach:

    

     żyła a - czarny z nadrukowanym białym numerem pary,

    

     żyła b - biały z nadrukowanym czarnym numerem pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- ekran kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju  i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy >29), w kolorze niebieskim RAL 5015 zgodnie z VDE 0165 rozdział 6.1.3.2.3.

 

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL IB-YSLCYv-P - kable iskrobezpieczne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

72,0

49,0

36,2

24,2

14,82

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

130

140

150

150

170

  

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Olejoodporność

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE