SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Kable pancerzone YKGSYFoyn 150/250 V, YKGSYFoyn 300/500 V i YKGSYFoyn 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w wyrobiskach pionowych i o nachyleniu ponad 45°.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Pancerz wykonany z drutów stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi i jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego eksploatacji.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 06/09 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atest nr 06/09/A1 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

żyły jednodrutowe miedziane (druty ocynowane na życzenie), klasy 1 zgodnie z PN-EN 60228,

izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

Liczba

żył w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

żyły inne niż ochronna

3

zielono-żółta

czarna i niebieska

4

zielono-żółta

czarna, niebieska i brązowa

5

zielono-żółta

czarna, niebieska, brązowa i czarna

> 5

zielono-żółta

czarna z nadrukowanymi numerami żył

-  żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek kabla, wykonuje się kable z liczbą żył: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 70 i 75,

-  ośrodek kabla w powłoce z polwinitu oponowego (PVC),

-  pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,

-  osłona ochronna kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKGSXFoyn - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Osłona ochronna kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnKGSXFoxn - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka wewnętrzna i osłona ochronna kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,0

1,5

2,5

4

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

150/250

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

4000

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

12 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-25

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

150/250 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1737 001

2 x 1 + 1

11,7

28,8

295

1737 002

4 x 1 + 1

12,7

48

355

1737 003

6 x 1 + 1

13,3

67

395

1737 004

9 x 1 + 1

15,9

96

590

1737 005

13 x 1 + 1

16,7

134

675

1737 006

20 x 1 + 1

18,8

202

840

1737 007

2 x 1,5 + 1,5

12,6

43,2

345

1737 008

4 x 1,5 + 1,5

13,9

72

430

1737 009

6 x 1,5 + 1,5

15,3

101

580

1737 010

9 x 1,5 + 1,5

17,7

144

730

1737 011

13 x 1,5 + 1,5

19,1

202

860

1737 012

2 x 2,5 + 2,5

13,5

72

410

1737 013

4 x 2,5 + 2,5

15,7

120

605

1737 014

6 x 2,5 + 2,5

16,5

168

695

1737 015

9 x 2,5 + 2,5

19,7

240

915

1737 016

2 x 4 + 4

15,7

115

600

1737 017

4 x 4 + 4

17,5

192

775

1737 018

6 x 4 + 4

19,0

269

925

1737 019

9 x 4 + 4

23,1

384

1350

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1410 004

2 x 1 + 1

12,5

28,8

335

1410 001

4 x 1 + 1

13,8

48

405

1410 007

6 x 1 + 1

14,5

67

455

1410 008

9 x 1 + 1

17,5

96

675

1410 009

13 x 1 + 1

18,9

134

785

1410 010

20 x 1 + 1

21,7

202

1110

1410 002

2 x 1,5 + 1,5

13,1

43,2

365

1410 011

4 x 1,5 + 1,5

14,5

72

455

1410 012

6 x 1,5 + 1,5

15,9

101

610

1410 013

9 x 1,5 + 1,5

18,9

144

785

1410 014

13 x 1,5 + 1,5

20,0

202

915

1410 015

2 x 2,5 + 2,5

13,9

72

430

1410 006

4 x 2,5 + 2,5

16,2

120

645

1410 016

6 x 2,5 + 2,5

17,1

168

725

1410 017

9 x 2,5 + 2,5

20,5

240

965

1410 018

2 x 4 + 4

16,5

115

655

1410 019

4 x 4 + 4

19,0

192

865

1410 020

6 x 4 + 4

20,2

269

1000

1410 021

9 x 4 + 4

25,5

384

1540

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

0982 007

2 x 1 + 1

13,4

28,8

365

0982 024

4 x 1 + 1

15,6

48

545

0982 006

6 x 1 + 1

16,4

67

610

0982 030

9 x 1 + 1

19,5

96

790

0982 031

13 x 1 + 1

20,7

134

900

0982 032

20 x 1 + 1

24,2

202

1290

0982 010

2 x 1,5 + 1,5

13,9

43,2

405

0982 005

3 x 1,5 + 1,5

14,5

57,6

450

982 025

4 x 1,5 + 1,5

16,2

72

610

0982 026

6 x 1,5 + 1,5

17,1

101

675

0982 027

9 x 1,5 + 1,5

20,5

144

890

0982 009

13 x 1,5 + 1,5

22,5

202

1170

0982 014

36 x 1,5 + 1,5

31,5

533

2170

0982 012

47 x 1,5 + 1,5

35,8

691

2810

0982 001

2 x 2,5 + 2,5

15,5

72

560

0982 028

4 x 2,5 + 2,5

17,3

120

705

0982 029

6 x 2,5 + 2,5

18,7

168

825

0982 022

9 x 2,5 + 2,5

22,8

240

1220

0982 033

2 x 4 + 4

17,4

115

705

0982 034

4 x 4 + 4

20,1

192

935

0982 035

6 x 4 + 4

22,1

269

1210

0982 036

9 x 4 + 4

27,1

384

1650

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.