PRZEWODY DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie bezhalogenowe przewody jednożyłowe TECHNORAY-3 przeznaczone są do wykonywania połączeń stałych i ruchomych w pojazdach taboru szynowego oraz komunikacji miejskiej. Przewody mogą być również stosowane w systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną.

Specjalna konstrukcja przewodu pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowanie na izolację przewodów tworzyw bezhalogenowych usieciowanych radiacyjnie pozwala na pracę ciągłą w wyższych temperaturach oraz gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Przewody bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru. Przewody nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Przewody przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi. Izolacja przewodów wykonana jest z tworzywa bezhalogenowego spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

Przewody posiadają dopuszczenie Instytutu Kolejnictwa do stosowania w pojazdach taboru szynowego i komunikacji miejskiej.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył dwuwarstwowa, wykonana z tworzywa bezhalogenowego usieciowanego radiacyjnie (EI 104),   kolor izolacji czarny, inne kolory na życzenie.


DANE TECHNICZNE

Przekrój żyły

mm2

0,5

0,75

1

1,5

2,5

4

6

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

40,1

26,7

20,0

13,7

8,21

5,09

3,39

Przekrój żyły

mm2

10

16

25

35

50

70

95

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

1,95

1,24

0,795

0,565

0,393

0,277

0,210

 

Napięcie pracy Uo/U

600/1000 V

Próba napięciowa

3,5 kV sk

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6

konduktywność, około

0,8 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

90 %

 

Zakres temperatur pracy

od - 40 do + 120°C (20 000 godz.)

Minimalny promień gięcia:

w instalacjach stałych

D≤10 mm - 3 x średnica kabla
D>10 mm - 4 x średnica kabla

w instalacjach ruchomych

D≤10 mm - 5 x średnica kabla D>10 mm - 6 x średnica kabla

Palność przewodu

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22 (kat. A)
PN-K-02508

Olejoodporność

PN-EN 60811-2-1

Wykonanie wg

PN-EN 50264-2-1, PN-K-02511

przewód spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Przekrój żyły

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

1288 018

0,5

2,1

4,8

0,9

1288 019

0,75

2,4

7,2

1,2

1288 010

1,0

2,9

9,6

1,7

1288 005

1,5

3,2

14,4

2

1288 007

2,5

3,6

24

3

1288 011

4

4,1

38,4

4,5

1288 012

6

4,8

58

7

1288 020

10

6,2

96

11

1288 013

16

7,3

154

16

1288 014

25

8,9

240

25

1288 015

35

10,1

336

35

1288 016

50

11,8

480

49

1288 017

70

13,5

672

67

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.