KABLE KONTROLNO-POMIAROWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane Li2Y(St)(St)Y-P nx(2+1)x0,5c mm2 z wiązkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu i przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Zastosowanie polietylenu na izolację żył pozwala uzyskać małą pojemność torów parowych oraz uzyskać dobrą przepływność binarną sygnałów.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Kable są zaprojektowane do technologii połączeń Maxi-Termi-Point.

 

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,3 mm), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył w parach:

     żyła a - niebieska,
  żyła b - czerwona

- żyły izolowane skręcone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,3 mm), umieszczoną pod ekranem,

- pary ekranowane obrzucone tasiemką polipropylenową z nadrukowanym numerem pary,

- pary ekranowane skręcone w ośrodek,

- ekran statyczny ośrodka z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,3 mm), umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 

WYKONANIA SPECJALNE

Li2Y(St)(St)Y-P (1)  n x (2+1) x 0,5 mm2 (odpowiednik: JAMAK-C) - kable w których ekran statyczny ośrodka wykonany jest z dwóch laminowanych tworzywem folii metalowych, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,3 mm), umieszczoną między taśmami,

Li2Y(St)(St)H-P  n x (2+1) x 0,5 mm2 (odpowiednik: JAMAK-HF) - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Li2Y(St)(St)Yu-P  n x (2+1) x 0,5 mm2 - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 

DANE TECHNICZNEImpedancja przy 10 MHz,

Pojemność skuteczna między żyłami przy 1 kHz,

Maks. rezystancja pętli żył w temp. 20 °C

Minimalna rezystancja izolacji

Napięcie pracy

Próba napięciowa

 

70 ± 10 Ω

85 ± 3 nF/km

81 Ω/km

2 GΩ·km

75 V

2,0 kV sk

Tłumienność falowa [dB/100 m] maks.- przy częstotliwości (kHz):

                                                9,6

                                               19,2

                                               64

                                              100

                                              200

                                              1000

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

 

0,3

0,5

0,7

0,9

1,6

4,5


od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

15 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.