TELEKOMUNIKACYJNE PRZEWODY MONTAŻOWE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Przewody montażowe LiY i LiYV przeznaczone są do połączeń stałych i ruchomych w urządzeniach do sterowania, sygnalizacji, kontroli, łączności pracujących w systemach komputerowych, w technice pomiarowej, w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Powszechnie są stosowane we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach, urządzeniach automatyki i przesyłania danych.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (LiY) lub drutów ocynowanych (LiYV),

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył zgodnie z życzeniem klienta.

 

WYKONANIA SPECJALNE

LiH - Przewody bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru przewody te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,14

0,25

0,34

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

350

350

350

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedź goła

 

144,0

79,0

57,0

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

Miedź ocynowana

 

148,0

82,0

59,0

40,1

26,7

20,0

13,7

8,21

Napięcie pracy Uo/U

Minimalna rezystancja izolacji

Zakres temperatur pracy

            dla instalacji stałych

            dla instalacji ruchomych

300/300 V

20 MΩ·km

 

od - 30 do + 70°C

od   - 5 do + 70°C

 

Minimalny promień gięcia

Palność przewodu

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

7,5 x średnica przewodu

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-2-2, IEC 60332-2-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0080 001

1 x 0,14/1,1

1,10

1,34

2,4

0080 002

1 x 0,25/1,26

1,26

2,40

3,6

0080 010

1 x 0,34/1,35

1,35

3,26

4,7

0080 005

1 x 0,5/1,74

1,74

4,80

7,1

0080 006

1 x 0,75/2,0

2,0

7,2

9,9

0080 007

1 x 1,0/2,1

2,1

9,6

12,4

0080 008

1 x 1,5/2,6

2,6

14,4

18,4

0080 009

1 x 2,5/3,0

3,0

24,0

28,3

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.