PRZEWODY DŹWIGOWE PŁASKIE Karta katalogowa Deklaracja CE   

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Przewody H05VVH6-F nx4G przeznaczone są do instalowania w układach sterowania i zasilania w energię elektryczną urządzeń dźwigowych, transportowych, wciągarek, podnośników i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Specjalna konstrukcja pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Powłoka kabli charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),

- konstrukcja żył zgodnie z PN-EN 60228 klasa 5,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), - kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w czwórce znajdującej się blisko osi przewodu,

- żyły izolowane skręcone w czwórki,

- czwórki żył izolowanych ułożone równolegle wzdłuż osi przewodu,

- powłoka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,75

1

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

26,0

19,5

Maksymalna rezystancja izolacji żył w temp. 70°C

MΩ·km

0,009

0,012


Napięcie pracy Uo/U:        300/500 V

Próba napięciowa:           2000 V sk

Maks. długość swobodnego zawieszenia przewodu:   35 m

Maks. szybkość przemieszczania się przewodu:     1,6 m/s

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy     + 70°C
      przy zwarciu               +160
°C

Zakres temperatur pracy
      dla połączeń stałych              od - 40 do + 70°C
      dla połączeń ruchomych        od - 20 do + 70°C

Minimalny promień gięcia       10 x grubość kabla

Palność kabla                      nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                  PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy        PN-EN 50214

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE