KABEL SYMETRYCZNY DO SIECI PROFIBUS PA Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kabel BUS O2YS(St)CY 1x2x1,0/2,6 mm przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki przemysłowej z magistralą PROFIBUS PA.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Powłoka kabla charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie olejów. Kable przeznaczone są do układania na stałe wewnątrz budynków.

 

BUDOWA

- żyły miedziane jednodrutowe o średnicy 1,0 mm,

- izolacja żył wykonana z polietylenu spienionego z naskórkiem - kolory izolacji żył: niebieski; pomarańczowy,

- żyły izolowane skręcone w parę,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) w kolorze niebieskim, RAL 5015, inne kolory na życzenie.

 

WYKONANIE SPECJALNE

BUS O2YS(St)CYv 1x2x1,0/2,6 mm - kable, w których powłoka jest wzmocniona (litera v w symbolu) i wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) charakteryzującego się zwiększoną odpornością na działanie olejów. Kable przeznaczone są do układania na stałe na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

BUS O2YS(St)CY2Y 1x2x1,0/2,6 mm - kable z dodatkową powłoką polietylenową (PE). Kable przeznaczone są do układania na stałe na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa

Pojemność skutecznamiędzy żyłami przy 1 kHz, około

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Napięcie pracy

Tłumienność falowa przy częstotliwości 38,4 kHz, maks.

Tłumienność falowa [dB/100 m], maks. - przy częstotliwości [MHz]:

                1

                4

                10

                16

100 ± 20 Ω

45 nF/km

 

5 GΩ·km

 

100 V

 3 dB/km

 

1,2

2,2

3,2

4,2

Impedancja sprzężeniowa ekranu przy częstotliwości 30 MHz, maks.

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Maksymalna rezystancja ekranu w temp. 20°C

 

Próba napięciowa

 

Zakres temperatur pracy

 

Minimalny promień gięcia

 

Palność kabla

 

Próby palności

 

Olejoodporność

 

Wykonanie wg normy

50 mΩ//m

44 Ω/km

9,5 Ω/km

 

700 V sk

 

od - 30 do + 70 °C

 

10 x średnica kabla

 

nierozprzestrzeniający płomienia

 

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

PN-EN 60811-2-1

 

IEC 61158-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE