KABLE KONTROLNO-POMIAROWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Kable kontrolno-pomiarowe typu EGSF SHX i EGFA SHX przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chemicznego, petrochemicznego i papierniczego.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. Pancerz z taśm stalowych w kablach EGFA SHX stanowi ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez gryzonie. Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne. Kable są olejoodporne i wykazują podwyższoną odporność na węglowodory alifatyczne.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych,

              05 - 0,50 mm2 (1x0,8 mm),

              09 - 0,88 mm2 (7x0,4 mm)

              15 - 1,50 mm2 (7x0,52 mm),

- izolacja żył wykonana z usieciowanego materiału bezhalogenowego,

- żyły izolowane skręcone w wiązki:

              parowe IP      - kolory izolacji żył: biały i czerwony z nadrukiem numeru pary,

              trójkowe IT     - kolory izolacji żył: biały, czerwony i niebieski z nadrukiem numeru trójki,

              czwórkowe IQ - kolory izolacji żył: biały, czerwony, niebieski i żółty,

- wiązki skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych o przekroju 0,22 mm2 (7x0,2 mm), umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z usieciowanego materiału bezhalogenowego, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie,

- pancerz kabla EGFA SHX w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych,

- osłona na pancerzu kabla wykonana z usieciowanego materiału bezhalogenowego, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C:

      żyła 0,50 mm2              75,0 Ω/km

      żyła 0,88 mm2              42,8 Ω/km

      żyła 1,50 mm2              24,2 Ω/km

Maksymalna asymetria rezystancji:

      żyła 0,50 mm2         1,120 Ω/km

      żyła 0,88 mm2         1,070 Ω/km

      żyła 1,50 mm2          0,605 Ω/km

Napięcie pracy Uo/U          300/500 V

Próba napięciowa:

      żyła/żyła                 2500 Vsk

      żyła/ekran               2000 Vsk

Minimalna rezystancja izolacji:           500 MΩ·km

Maksymalna pojemność skuteczna (dla jednej pary i trójki wartość ta może być o 30 % większa):

      żyła 0,50 mm2            145 nF/km

      żyła 0,88 mm2            60 nF/km

      żyła 1,50 mm2            150 nF/km


Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy                     od - 30 do + 90°C
      podczas układania                od   - 5 do + 70
°C

 

Minimalny promień gięcia             15 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów         bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

             pH, około                         6,8

             konduktywność, około     0,4 µS/mm

Gęstość dymu                              niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

Przepuszczalność światła, min.                    70 %

Odporność na węglowodory alifatyczne         NF M 87-202 Aneks A

Olejoodporność                            PN-EN 60811-2-1

Palność kabla                               nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                             PN-EN 50265-2-1, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy                   NF M 87-202

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Masa kabla (około)

Liczba wiązek x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

1713 001

03 IP 05 EGSF SHX

3 x 2 x 0,5

8,4

31,0

84,0

1713 002

07 IP 05 EGSF SHX

7 x 2 x 0,5

10,9

70,0

157,0

1713 003

12 IP 05 EGSF SHX

12 x 2 x 0,5

13,9

118,0

255,0

1713 004

19 IP 05 EGSF SHX

19 x 2 x 0,5

17,1

185,0

388,0

1713 005

27 IP 05 EGSF SHX

27 x 2 x 0,5

19,0

262,0

510,0

1713 006

07 IT 05 EGSF SHX

7 x 3 x 0,5

12,4

103,0

219,0

1713 007

12 IT 05 EGSF SHX

12 x 3 x 0,5

15,9

175,0

366,0

1713 008

01 IP 09 EGSF SHX

1 x 2 x 0,88

6,6

20,0

60,0

1713 009

03 IP 09 EGSF SHX

3 x 2 x 0,88

10,3

53,0

126,0

1713 010

07 IP 09 EGSF SHX

7 x 2 x 0,88

13,7

121,0

252,0

1713 011

12 IP 09 EGSF SHX

12 x 2 x 0,88

17,5

205,0

412,0

1713 012

19 IP 09 EGSF SHX

19 x 2 x 0,88

21,3

324,0

621,0

1713 013

27 IP 09 EGSF SHX

27 x 2 x 0,88

25,1

459,0

864,0

1713 014

01 IT 09 EGSF SHX

1 x 3 x 0,88

7,0

28,0

70,0

1713 015

07 IT 09 EGSF SHX

7 x 3 x 0,88

15,8

180,0

363,0

1713 016

12 IT 09 EGSF SHX

12 x 3 x 0,88

20,0

307,0

595,0

1713 017

01 IQ 09 EGSF SHX

1 x 4 x 0,88

7,5

36,0

85,0

1714 001

03 IP 05 EGFA SHX

3 x 2 x 0,5

11,2

31,0

191,0

1714 002

07 IP 05 EGFA SHX

7 x 2 x 0,5

13,9

70,0

300,0

1714 003

12 IP 05 EGFA SHX

12 x 2 x 0,5

17,1

118,0

441,0

1714 004

19 IP 05 EGFA SHX

19 x 2 x 0,5

20,5

185,0

624,0

1714 005

27 IP 05 EGFA SHX

27 x 2 x 0,5

24,0

262,0

810,0

1714 006

07 IT 05 EGFA SHX

7 x 3 x 0,5

15,6

103,0

387,0

1714 007

12 IT 05 EGFA SHX

12 x 3 x 0,5

19,3

175,0

586,0

1714 008

01 IP 09 EGFA SHX

1 x 2 x 0,88

9,4

20,0

167,0

1714 009

03 IP 09 EGFA SHX

3 x 2 x 0,88

13,3

53,0

261,0

1714 010

07 IP 09 EGFA SHX

7 x 2 x 0,88

16,9

121,0

436,0

1714 011

12 IP 09 EGFA SHX

12 x 2 x 0,88

20,9

205,0

653,0

1714 012

19 IP 09 EGFA SHX

19 x 2 x 0,88

25,1

324,0

936,0

1714 013

27 IP 09 EGFA SHX

27 x 2 x 0,88

29,1

459,0

1245,0

1714 014

01 IT 09 EGFA SHX

1 x 3 x 0,88

9,8

28,0

161,0

1714 015

07 IT 09 EGFA SHX

7 x 3 x 0,88

19,0

180,0

573,0

1714 016

12 IT 09 EGFA SHX

12 x 3 x 0,88

23,4

307,0

869,0

1714 017

01 IQ 09 EGFA SHX

1 x 4 x 0,88

10,3

36,0

182,0

1714 018

01 IP 15 EGFA SHX

1 x 2 x 1,5

10,7

28,0

161,0

1714 019

07 IP 15 EGFA SHX

7 x 2 x 1,5

20,6

180,0

573,0

1714 020

12 IP 15 EGFA SHX

12 x 2 x 1,5

25,7

307,0

869,0

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par lub trójek.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.