PRZEWODY GŁOŚNIKOWE BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Przewody głośnikowe o izolacji bezhalogenowej IPG-HF stosowane są do połączeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości i kolumnami głośnikowymi.

Przewody bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru przewody te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Przewody wykonywane są jako płaskie we wspólnej izolacji z tworzywa bezhalogenowego oraz jako okrągłe o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

BUDOWA

-  żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych,

-  izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) - kolory izolacji żył:

   czarny z białym wzdłużnym paskiem na jednej z żył, inne kolory izolacji lub paska na życzenie - dla przewodów płaskich, naturalny z czarnym nadrukiem na żyłach - dla przewodów okrągłych,

-  powłoka przewodów okrągłych wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5 2,5 4
6
10

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

Indukcyjność, około

mH/km

30

9

4

2

1,5

 

Napięcie pracy maks.

300 V

Minimalna rezystancja izolacji

200 MΩ·km

Korozyjność wydz. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od  - 10 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

6 x wymiar

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

1114 003

2 x 2,5

3,4x6,9

48,0

59,0

1114 002

2 x 4,0

4,1x8,4

76,8

93,0

1114 004

2 x 6,0

5,8x11,7

115,2

166,0

1114 005

2 x 10,0

6,8x13,8

192,0

257,0

1114 006

4 x 4,0

12,9

153,6

257,0

1114 007

4 x 6,0

14,8

230,4

362,0

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innej konstrukcji żył i innych wymiarach zewnętrznych.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.